ADRIA FOOTOURING – prezentacija rada “Inovativnost malih i srednjih preduzeća u oblasti hrane i turizma”

Direktor Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD gospodin Mišo Reljić je u okviru projekta ADRIA FOOTOURING održao prezentaciju rada „ADRIA FOOTOURING inovativnost malih i srednjih preduzeća u oblasti hrane i turizma“ na trećem međunarodnom naučnom skupu “Jahorinski poslovni dani preduzetništva, gastronomije i turizma 2014.” Istraživanje u okviru ovog rada obavljeno je u sklopu projekta ADRIA FOOTOURING koji se finansira kroz prekogranični program IPA Adriatic. Istraživanje je obavljeno u Bosni i Hercegovini, Italiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Albaniji na osnovu dostupnih podataka iz regionalnih/nacionalnih strategija, statistika, naučne literature kao i anketiranjem kroz upitnike i face-to-face intervjue. Rad je nastao na osnovu dobijenih podataka urađenih na osnovu istraživanja svih članova konzorcijuma projekta prilagođenih potrebama konferencije. Rad objedinjuje podatke koji se odnose na inovativne aktivnosti MSP-a u sektorima hrane i turizma, dostupnost i korištenje programa podrške i primere dobre prakse. Analiza obuhvata informacije dobijene od strane 76 organizacija pružaoca usluga i više od 100 predstavnika MSP-a u oblasti hrane i turizma.
Treća međunarodna naučno – stručna konferencija “Jahorinski poslovni dani preduzetništva, gastronomije i turizma 2014.” ( JPD – PGT 2014 ), koju zajednički organizuju Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) i Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici (UNZE), je otvorena  5. februara 2014. godine u hotelu “Termag” na Jahorini. Na konferenciji su u tri sesije prezentovane više od stotinu naučno – stručnih i studentskih radova. Konferenciju je otvorio prof. dr Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske. Tokom konferencije su svoje radove izlagali naučnici i stručnjaci iz Njemačke, Turske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i BiH, kao i studenti UIS-a i UNZE.