ADRIA FOOTOURING – SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA

U okviru projekta ADRIA FOOTOURING se u periodu od 16-17.04.2014 u Peskari, Italija održao sastanak Upravnog odbora projekta. Na sastanku ispred Agencije PREDA-PD  je  prisustvovao Zoran Dimitrijević. Tema sastanka je definisanje zadataka u vezi aktivnosti koje se tiču menadžmenta projekat i  aktivnosti:

    • Definisanje Agende studijski poseta u Italiju,izbor  stakeholdera i definisanje izlaznih rezultata
    • Definisanje  strukture  Virtulenog inkubatora za MSP u oblasti hrane i turizma