ADRIA FOOTOURING: Studijska posjeta u sklopu projekta Adria Footouring

U periodu od 12. do 16. maja, u italijanskim gradovima Mestre, Faenza i Rimini realizovana je studijska posjeta na kojoj su učestvovali i organizacije i preduzeća iz Prijedora.. Studijska posjeta je upriličena u okviru projekta Adria Footouring, koji je finansiran u okviru IPA Adriatic Programa 2007-2013.

Tokom prvog dana studijske posjete, održane u Mestre-u, na treninzima je bilo riječi o ICT i promociji MSP na društvenim mrežama. U toku dana, upriličena je posjeta farmi u sklopu koje se nalazi postrojenje za proizvodnju biogasa, posjeta vinogradima koja su uvela neki vid inovacije i drugo.

Drugog dana studijske posjete, upriličena je posjeta start-up inkubatoru u Padovi, gdje je prisutnima predstavljen način funkcionisanja samog inkubatora, kao i preduzeća koja trenutno posluju u inkubatoru.

Trećeg dana studijske posjete predstavljeni su primjeri dobre prakse, gdje je fokus bio na prehrambenoj platformi, laboratorijama i industrijskim istraživačkim centrima u regiji Emilia-Romagna. U toku dana, upriličena je posjeta edukativnoj farmi „Quinzan“,

Četvrtog i petog dana održani su treninzi u Riminiju, na kojima je bilo riječi o podršci start-up preduzećima u regiji Emilia Romagna i turističkom inkubatoru u Riminiju.