Agencija PREDA učestvuje u realizaciji projekta „SISMA“

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ će, u okviru konzorcijuma sastavljenog od predstavnika 5 zemalja iz EU, narednih 18 mjeseci učestvovati u realizacijiprojekta „SISMA-Supporting Innovative Schemes in the MED Area“.

Cilj projekta je razvoj inovativnih finansijskih šema baziranih na Evropskim strukturnim fondovima i ostalim javnim fondovima u svrhu finansiranja investicija u javne objekte radi poboljšanja energetske efikasnosti.

Projekat se finansira iz Transnacionalnog mediteranskog programa.

Partneri na projektu su Informest (Italija), Goriška lokalna energetska agencija (Slovenija), RIBERA Konzorcijum (Španija), SofiaAntipolis Fondacija (Francuska), Energetska Agencija Firence (Italija), Centar za obnovljive izvore energije i uštede (Grčka), Energetska Agencija Venecije (Italija) i Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ (Bosna i Hercegovina).