Boris Tadić u posjeti Agenciji

Dana 19.07.2013. godine Agenciju za ekonomski  razvoj opštine Prijedor PREDA PD posjetio je predstavnik SIPPO programa u Bosni i Hercegovini , gospodin Boris Tadić. SIPPO program je dio velikog švicarskog koncepta Switzerland Global Enterprise koji ima za cilj jačanje izvoza iz Švicarske, uvoz u Švicarsku iz trećih zemalja i kroz svoj program podrške omogućava BiH firmama nastupanje na sajmovima, obuke za jačanje kapaciteta i uvezivanje sa mrežom kupaca. SIPPO program djeluje u oblasti metaloprerade, proizvodnje namještaja,prerade drveta, proizvodnje voća i povrća i organski uzgojene hrane. U ovom inicijalnom razgovoru dogovoreno je da se organizuje radionica za lokalne firme na kojoj bi se lokalni proizvođači upoznali sa mogućnošću korištenja beneficija koje pruža SIPPO program.