Poziv za priključenje inicijativi udruživanja u cilju razvoja kozarstva

Podaci pokazuju da je u Republici Srpskoj/BiH zastupljen mali broj koza i on se u zadnjih par godina sve više smanjuje. Procjenjuje se da je trenutno brojno stanje između 35 000 i 40 000 hiljada koza. Dominantna rasa koja se uzgaja je domaća balkanska koza, uz alpsku i sansku rasu, koje su uvežene u manjem broju.

Na području grada Prijedora postoje farme koza i pojedinci koji proizvode kozje mlijeko i prerađuju ga, te svoje proizvode plasiraju na tržište. Više je uzgajivača koji imaju stado do 10-tak koza čije proizvode koriste za svoje potrebe. Pored društvenih i ekonomskih faktora koji su uticali na pad broja koza, glavni razlog za praktičnu eliminaciju uzgoja koza u zemlji bila je zabrana držanja koza na pašnjacima koja je donešena sredinom 50-ih godina prošlog vijeka. Prema službenim podacima ova zabrana je rezultirala smanjenjem broja grla koza sa 1,8 miliona na 218 hiljada neposredno u prvih nekoliko godina nakon donošenja zabrane.

Krstina Bojić iz Tomašice u okolini Prijedora, studirala je na Poljoprivrednom fakultetu na Univerzitetu u Banjoj Luci, i krajem oktobra prošle 2017. godine stekla zvanje diplomiranog inženjera Poljoprivrede za animalnu proizvodnju–stočarstvo. U toku aktivnog traženja posla preko Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor učestvovala je u nekoliko radionica koje je organizovao Centar za informisanje, savjetovanje i obuku (CISO). U toku jedne od tih obuka, dobila je informaciju da Agencija za ekonomski razvoja grada Prijedora – PREDA, nudi mogućnosti obuke iz oblasti pripreme razvojnih projekata i poslovnog planiranja. Nakon konkurisanja i obavljenog intervjua, počela je da pohađa obuke u Agenciji PREDA sa mentorom Zoranom Dimitrijevićem. Krstina kaže da su joj utisci o samoj obuci vrlo pozitivni. Stekla je nova poznanstva, ljudi koji rade u Agenciji su dosta ljubazni i druželjubljivi i nastoje da joj objasne sve što treba da zna. Način učenja i projektnog rada u Agenciji, iz različitih oblasti, uključujući i njenu struku – poljoprivredu će joj značajno doprinjeti u daljem stučnom usavršavanju i sticanju novih znanja i metoda rada koje će primjenjivati i razvijati u svojoj karijeri.

Na osnovu profesionalnih afiniteta Krstine u Agenciji je osmišljena obuka kojom se na interaktivni način radilo na istraživanju, analizi i definisanju mogućnosti razvoj kozarstva u gradu Prijedoru. Grad Prijedor i region imaju sve preduslove za uspješno razvijanje kozarstva. Blaga klima pogodna je za proizvodnju jeftine stočne hrane dobrog kvaliteta što pogoduje razvoju ove poljoprivredne grane. Upravo najvažniji faktor koji najviše utiče na sam proces proizvodnje u kozarstvu je ishrana.

Krstina se bavi uzgojem koza na svom imanju već dvije godine i u tome joj pomaže njezin otac. Sve je počelo tokom izučavanja predmeta ”Kozarstvo” na drugoj godini fakulteta kada se zainteresovala se za tu oblast i dobila želju da se počne baviti uzgojem koza. Počela je sa jednom kozom, a sada na njenoj mini farmi trenutno boravi 6 koza, jedan jarac i 13 jarića. Uzgojne rase su alpina i domaća balkanska koza. Planira da i dalje proširuje stado i u skladu sa mogućnostima da prerađuje kozje mlijeko u sir, surutku i jogurt, te svoje proizvode uspješno plasira na tržište. Mnogo je zavoljela ovaj posao i uživa u tome što radi. Trudi se da pruži kozama maksimalan komfor, udobnost i slobodu kretanja. Posvećuje im veliku pažnju, a tako i koze kako kaže, uzvraćaju svoju ljubav na njihov svojstven način. Sa ovakvim pristupom prema njima, kada su koze srećne i zadovoljne, onda su i njihovi proizvodi daleko kvalitetniji i zdraviji.

 

”Ljubav prema onome čime se bavite je ključ uspjeha u tom poslu.” – naglašava Krstina.

Krstina u daljem periodu će intezivno raditi na razvoju svoje farme ali ima želju da radi i na mogućnostima umrežavanja sa ljudima koji imaju ista interesovanja kao i ona. Kroz umrežavanje i zajednički nastup prema donosiocima odluka lakše će se postići da se oni koji već uzgajaju određeni broj koza podstaknu da proširuju stado i samim tim povećavaju i kapacitet proizvodnje, ali i da se promoviše kozarstvo i podstaknu mladi ljude da se bave ovom granom stočarstva. Kao krajnji cilj je formiranje što većeg broja farmi koza, njihovo udruživanje i proizvodnja zajedničkih proizvoda, promocija i distribucija na tržište.

U tom cilju pozivamo sve ljude sa područja grada Prijedora koji se bave kozarstvom i one koji to planiraju da popune Mogućnosti razvoja kozarstva – članak i anketni upitnik i proslijede ga na email adresu krstina.bojic@gmail.com