Održan sastanak fokus grupe za identifikaciju ključnih problema u pogledu pripreme projekata u okviru EU COSME programa

Predstavnik Agencije PREDA Zoran Dimitrijević prisustvovao radu fokus grupe koja se odžala 19. juna  u UN zgradi u Sarajevu. UNDP BIH je potpisao ugovor s konsultantskom kućom PricewaterhouseCoopers (PwC) za izradu trening programa i sprovođenje treninga i pružanje tehničke podrške institucijama za podršku razvoja preduzetnistva, razvojnim agencijama i predstavnicima privatnog sektora u BiH za COSME program Evropske unije.
Glavni cilj fokus grupe jeste identifikacija ključnih prepreka sa kojima se susreću mala i srednja preduzeca (MSP) u pogledu pripreme projekata (kroz cijeli projektni ciklus) u okviru EU COSME programa ili drugih EU-finansiranih inicijativa, te utvrdjivanje potreba za otklanjanje navedenih nedostataka, kako bi se trening program adekvatno prilagodio stvarnim potrebama ciljne grupe.