INFO CENTAR ZA INVESTITORE

INFO CENTAR ZA INVESTITORE

Info centar za investitore predstavlja proaktivan, mobilan i visokokvalitetan servis za investitore, koji su zainteresovani za ulaganje i uspostavljanje poslovne saradnje na području Prijedora.

Info centar je smješten u okviru Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora „PREDA-PD“, specijalizovan je za investicionu promociju i pružanje servisa za investitore sa fokusom na registraciju preduzeća, pribavljanje dokumentacije, komunikaciju sa preduzećima, organizacijama i institucijama sa lokalnog i viših nivoa, ukratko, na sprovođenje svih procedura u okviru investicionog procesa, uključujući i kvalitetnu postinvesticionu podršku.

Osnovni zadatak Info centra je pružanje svih relevantnih informacija za investitore na jednom mjestu!

Iskustva Info centra mogu pomoći investitorima u smislu davanja tačnih, pravovremenih informacija i redukcije gubitka vremena, ali i pune integracije u lokalni poslovni sistem.

Info centar svojim partnerima obezbjeđuje visoko kvalitetne servise i rješenja koja su povezana sa njihovim potrebama, a koja se sprovode usklađeni sa jasnom investicionom strategijom.

Proaktivan pristup, posvećenost i partnerski odnos baziran na povjerenju i zajedničkim interesima, osnovna su načela djelovanja Info centra za investitore.

Kontaktirajte nas i uživajte u svom poslovanju uz našu asistenciju…INVESTIGATE US

T:: +387 52 24 04 10

E:: infocentar@preda.rs.ba

www.investinprijedor.com