Javni poziv nezaposlenim licima

Na osnovu člana 25. Zakona o obrazovanju odraslih („Sl. Glasnik „ 59/09 и 1/12), člana 21. Statuta JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor i rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-302-1/14 од 30.09.2014.i broj 07/5.1/604-302/14 od 30.09.2014. godine, JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor , u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ objavljuje:

JAVNI POZIV

NEZAPOSLENIM LICIMA ZA PRIJAVU ZA POHAĐANJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

ZA PLASTENIČKU PROIZVODNJU

 

Program osposobljavanja se organizuje u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se realizuje u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora u partnerstvu sa Gradom Prijedorom, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, JU Mašinska škola Prijedor, JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Klasterom „DRVO-PD“ i „Edna Metalworking“ d.o.o.

U okviru projekta, s ciljem podrške zapošljavanju i samozapošljavanju, planirano je osposobljavanje nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja i u struci poljopriveda i prerada hrane. Ciljna grupa poziva su lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Prijedor, zainteresovana za pokretanje vlastitog biznisa tokom 2018. godine.

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv nezaposlenim licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje javno važećeg programa osposobljavanja za plasteničku proizvodnju.

 

Program osposobljavanja za plasteničku proizvodnju izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u Službenom glasniku Republike Srpske br. 79/2013. Program traje 170 časova, od čega 102 časa teoretske nastave i 68 praktične nastave.

Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave.

Obuke će biti BESPLATNE za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za potrebni materijal za rad, zaštitnu opremu za rad, ljekarska uvjerenja, stručne predavače i osiguranja od nezgode na praktičnom radu).

OPŠTI USLOVI

Polaznik obrazovanja odraslih upisuje program ako:

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nema status redovnog učenika,
  • ima zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad,
  • ima završenu osnovnu školu, kao minimum potrebnih kvalifikacija.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Prijava za upis ( popunjava se u školi)
  2. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi
  3. Rodni list
  4. Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Prijedor, ne starije od datuma objavljivanja Javnog poziva.

 

Napomena: Nakon izvršenog odabira, primljeni polaznici će biti u obavezi da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostims za rad, čije će troškove izdavanja snositi projekat “Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta”.

UPISNI ROK

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

 

PROCEDURA ZA UPIS

Upis i dostava neophodnih dokumenata obavlja se u JU Poljoprivredno-prehrambenoj školi, Prijedor, ulica Nikole Pašića broj 4. Svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 časova u kancelariji organizatora obrazovanja odraslih- kontakt telefon 052/211-209.

 

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za program osposobljavanja vrši Komisija, koju imenuje JU Poljoprivredno-prehrambena škola u dogovoru sa ostalim partnerima na Projektu. Minimalni broj polaznika je 12, a maksimalni 24. Ako se na konkurs prijavi više od 24 kandidata, Komisija će, prilikom izbora, uzimati u obzir stepen ispunjenosti uslova u pogledu predhodnog obrazovanja, iskustva i mogućnosti samozapošljavanja po uspješnom završetku programa.

 

 

U Prijedoru, 15.02.2018. godine,

Direktor škole

Mladen Dražić

Ovaj Javni poziv je isključiva odgovornost partnera na Projektu „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ i ni u kom slučaju ne odražava službene stavove i mišljenja Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.