Javni poziv za podsticaj i razvoj privrede

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva raspisalo je 08. jula 2013. godine, Javni konkurs za dodjelu subvencija za podsticaj i razvoj privrede u 2013. godini u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodjelu subvencija za podsticaj i razvoj privrede u 2013. godini.

„Kao što je poznato, pravila EU i Svjetske trgovinske organizacije u oblasti konkurencije i tržišta, kao ni Zakon o državnoj pomoći BiH koji je baziran na EU pravilima tržišta i konkurencije, ne dozvoljavaju direktno podsticanje izvoza, te ove godine je naziv subvencija izmjenjen i prilagođen važećim propisima tj. sada su to subvencije za podsticaj i razvoj privrede“, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva dr Željko Kovačević.

On je naglasio da je cilj dodjele subvencija davanje podrške realizaciji razvojnih projekata privrednih subjekata, radi unapređenja njihovog razvoja, poboljšanja konkurentnosti, uspostavljanja sistema kvaliteta kao i povećanja zaposlenosti, a cjelokupan proces je bio i ostaće u potpunosti transparentan u svim svojim fazama.

„Na osnovu javnog konkursa dodijeliće se sredstva u ukupnom iznosu od 19,6 miliona KM, a po dinamici doznačavanja sredstava ministarstvu“, istakao je ministar Kovačević napominjući da je iz istih sredstava izdvojen iznos od 400.000,00 KM za projekat podrške drvoprerađivačkim izvoznim preduzećima pod nazivom „Veneto – Republika Srpska“.
Kroz projekat „Veneto-RS“ , za čiju realizaciju je zadužena Republička agencija za mala i srednja preduzeća, formiraće se zajednički klaster drvoprerađivačkih preduzeća iz italijanske regije Veneto i RS.

„Sredstvima subvencija za podsticaj i razvoj privrede ove godine biće podržani projekti koji podrazumijevaju uvođenje savremenih tehnologija i opreme, izgradnju proizvodnih objekata, razvoj i inovativne djelatnosti, te uvođenje sistema kvaliteta“, naglasio je ministar Kovačević dodajući da u finansijskoj strukturi projekta učešće obrtnih sredstava ne može biti veće od 30 % od ukupne vrijednosti projekta.

Prema njegovim riječima, na javni konkurs se mogu prijaviti proizvodna i proizvodno-uslužna preduzeća koja imaju projekte koji se realizuju u periodu od 01.01.2012. godine do 31.12.2013. godine i odnose se na realizovani (završeni) projekat ili projekat u završnoj fazi realizacije.

Prijave na javni konkurs će razmatrati Komisija za sprovođenje postupka dodjele subvencija za podsticaj i razvoj privrede, imenovana od strane Vlade Republike Srpske. Komisija će prispjele prijave bodovati na osnovu kriterijuma stručne ocjene projekta sa stanovišta ostvarenja rezultata i efekata njegovog ostvarenja, ostvarenog izvoza privrednog subjekta u 2012. godini, povećanja broja zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme i toga da li je projekat realizovan na teritoriji nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština i njegovog doprinosa očuvanju i zaštiti životne sredine.

„Važno je istaći da je ovakav model projektnog finansiranja uveden prije dvije godine i da efekti primjene ovakvog modela dugoročno obezbjeđuju najbolje efekte kako za preduzeća, tako i za privredu Republike Srpske kroz rast obima proizvodnje, rast izvoza i povećanja broja zaposlenih radnika“, istakao je ministar Kovačević dodajući da se praćenje namjenskog utroška i efekata dodjele sredstava vrši se putem jasno mjerljivih i definisanih ekonomsko-finansijskih parmetara, a detaljan izvještaj se dostavlja Vladi Republike Srpske.

„Prilikom izrade Pravilnika za podsticaj i razvoj privrede ministarstvo je obavilo neophodne razgovore i konsultacije za predstavnicima poslovne zajednice i sindikata, kao i drugih relevantnih institucija“ , istakao je ministar Kovačević. Javni konkurs sa pratećim obrascima i Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodjelu subvencija za podsticaj i razvoj privrede u 2013. godini dostupan je na internet stranici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/javnipozivi/Pages/PregledJavnihPoziva.aspx.

Javni konkurs ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja na web stranici ministarstva.