Javni poziv za podsticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske i JU Zavod za zapošljavanje RS su raspisali Javni poziv za korištenje sredstava sa ciljem pružanja podrške pri zapošljavanju i samozapošljavanju kroz sledeće projekte:

 1. Projekat podrške samozapošljavanju u 2017. godini. Ukupna vrijednost projekta je2.000.000 KM. Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju prije objavljivanja Javnog poziva kroz finansiranje samozapošljavanja za 400 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu
 1. Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS “Zajedno do posla” u 2017. godini čija je ukupna vrijednost 4.500.000 KM.

Projektom je predviđeno zapošljavanje 1000 lica iz ciljne grupe Projekta kojaaktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju prije objavljivanjaJavnog poziva i to kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranjezapošljavanja kod poslodavaca.

Projekat sadrži tri komponente:

 • I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS za 100 lica u iznosu od 8.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 800.000 KM.
 • II Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 100 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 500.000 KM.
 • III Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulihboraca , ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 800 lica po 4.000 KM po jednom licu što ukupno iznosi 3.200.000 KM.
 1. Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti čija je ukupna vrijednost 1.000.000 KM a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije koja su u toku 2017.godine imala navršenih 50 godina starosti, kao i lica koja će do kraja 2017.godine navršiti starosnu dob od 50 godina, a koja aktivno traže zaposlenje iprijavljeni su na evidenciju prije objavljivanja Javnog poziva. Zapošljavanjelica iz utvrđene ciljne grupe vrši se na neodređen vremenski period, na punoradno vrijeme i to kroz:

– Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca za 250 lica po 4.000 KM pojednom licu što ukupno iznosi 1.000.000 KM.

 1. Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2017. godini čija je ukupna vrijednost 236.617 KM.

Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji aktivno traže zaposlenje koja su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bila izjašnjena kao Romi / Romkinje na evidenciji Zavoda, kroz sljedeće komponente:

 • I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu.
 • II Komponenta: Finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu od 6.000 KM po jednom nezaposlenom licu
 1. Projekat sticanja radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika čija je ukupna vrijednost 2.497.224,00 KM.

Projekat ima za cilj osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci. Projektom je obuhvaćeno sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža za 357 mladih visokoobrazovanih kadrova do 30 godina starosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje bez radnog iskustva kroz dvije komponente:

 • I Komponenta: Sufinansiranje 100% iznosa bruto plate za 100 djece poginulih  boraca sa VSS do 30 godina starosti bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 9.552,24 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM, poreza na dohodak 33,33 KM I doprinosa 262,69 KM, čiji je bruto iznos 796,02 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 955.224,00 KM.
 • II Komponenta: Sufinansiranje neto plate za 257 lica sa VSS do 30 godina starosti bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 6.000,00 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 1.542.000,00 KM. Obaveza poslodavaca je plaćanje poreza na dohodak u iznosu 33,33 KM i doprinosa 262,69 KM mjesečno za jednog pripravnnika, što na godišnjem nivou iznosi 3.552,24 KM
 1. Projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2017. godini, čija je ukupna vrijednost500.000 KM.

Projektom je obuhvaćeno finasiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za 500 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ciljnu grupu čine nezaposlena lica zaključno sa IV stepenomstručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidencijuprije objavljivanja Javnog poziva, osim korisnika novčane naknade. Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu odobravaju se do 1.000 KM.

Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 19.04.2017.godine.

Detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje http://www.zzzrs.net/