JAVNI POZIV za prijavu na napredni kurs „Programiranje u C, C++ jeziku“

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD” poziva sve zainteresovane da se prijave na besplatni napredni kurs  „Programiranje u C/C++ jeziku“.

Kurs se realizuje kao logičan nastavak kursa “Programiranje u C jeziku”, koji je u prethodnom periodu realizovan u okviru aktivnosti Kreativnog centra Agencije “PREDA-PD”. Ovaj kurs pruža polaznicima sveobuhvatnu studiju o programskom jeziku  C/C++.  Predavanja ističu prednosti C/C++ jezika koji pruža programerima pisanje  koda koji je univerzalan, efikasan, lak za održavanje i prenosiv na različite platforme, te koji uz dodatak objektnog načina programiranja postaje dio svih modernih programskih jezika.

Program obuke se realizuje u saradnji sa projektom Partnerstvo za inovacije – PI  koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a implementira ga Education Development Center, Inc. Projekat Partnerstvo za inovacije je usmjeren na rješavanje izazova s kojima se suočavaju mladi u BiH s IKT vještinama i izazovi s kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća (MSP) iz IKT sektora, kao i mala i srednja preduzeća  iz drugih sektora koji se snažno oslanjanjaju na informaciono-komunikacijske tehnologije.

 Ciljevi kursa: 

 • Usavršavanje korištenja pokazivača u raznim problemima
 • Kreiranje naprednih struktura podataka (liste, stekovi, redovi i stabla)
 • Izbor najoptimalnije strukture podataka pri rješavanju problema
 • Optimizacija C koda
 • Manipulacija bitovima
 • Pisanje programa koji ističu moderan programske dizajne i ponovno korišćenje istog koda
 • Objasniti kako objektno orijentisano softversko inžinjerstvo poboljšava process razvoja softvera.
 • Identifikacija osnovnih elemenata u objektno orijentisanom programskom jeziku
 • Implementacija koncepta apstrakcije podataka I enkapsulacije u kreiranju apstraktnih podatkovnih tipova.
 • Implementacija preopterećenih operatora (operator overloading)
 • Nasljeđivanje u C++-u
 • Implementiranje polimorfizma korištenjem virtuelnih funkcija
 • Korištenje I/O klasa
 • Komparacija između objektno orijentisanog i strukturnog programiranja
 • Definisanje i korištenje klasa u C++ program
 • Kreiranje i korištenje apstraktnih tipova podataka
 • Nasljeđivanje klasa
 • Primjena stečenog znanja u praksi
 • Usavršavanje samostalnog razvoja softverskog rješenja
 • Upoznavanje sa tokom i metodama rada na softverskom projektu.

Kurs počinje 24.11.2014. godine i trajaće dva mjeseca. Mjesto održavanja kursa je Poslovni centar Prijedor, učionica Kreativnog centra  Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora.  Grupa će biti sastavljena od 10+2 polaznika, a vrijeme održavanja je tri  puta nedjeljno u popodnevnim časovima.

Preduslov za prijavu:

Poznavanje osnova programiranja u C programskom jeziku.

Odabir polaznika će se obaviti na osnovu rezultata ulaznog testa i ocjenjivanja prijava u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za izbor polaznika. Ocjenjivat će se:

 1. Posjedovanje certifikata/potvrde o pohađanju obuke iz programskih jezika C, C++, C# ili nekog drugog sličnog programskog jezika;
 2. Završena stručna sprema informatičkog, tehničkog ili nekog drugog sličnog opredjeljenja;
 3. Iskustvo u radu u nekom od programskih jezika objektnog programiranja ili nekog drugog programiranja;
 4. Reference/Pismo preporuke (ukoliko posjeduju).

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti popunjavanjem i dostavljanjem PRIJAVNOG OBRASCA kojeg možete pronaći OVDJE  ili ličnom prijavom u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, adresa Aleja Kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor.

Popunjenje prijave slati na e-mail adresu  sasa.karalic@preda.rs.ba , fax +387 52 24 16 01. Dodatnu dokumentaciju (/reference/pismo preporuke, certifikat/potvrdu o pohađanju obuka iz programiranja i sl.) po zahtjevu Tima za evaluaciju pristiglih prijava biti ćete obavezni dostaviti na uvid.

Odabir polaznika obaviće imenovani Tim za organizovanje naprednog kursa „Programiranje u C++ jeziku“ u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za izbor polaznika, na osnovu evaluacije i bodovanja pristiglih prijava i dostavljenog prijemnog zadatka.

Za sve informacije i pitanja, obratite se u Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, Aleja Kozarskog odreda bb, kontakt osoba Sasa Karalić ili na telefon+387 52 24 16 00 ili na e-mail  sasa.karalic@preda.rs.ba .

Rok za prijavu je 19.11.2014. godine.

Mišo Reljić

 Direktor