Konferencija „Cjeloživotno učenje u funkciji zapošljavanja“

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ sa partnerima organizovala je konferenciju na temu „Cjeloživotno učenje u funkciji zapošljavanja“. Ovaj dvodnevni događaj se organizovan je u okviru projekta „Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja – DELICE“ i u saradnji sa kampanjom za promociju inicijative „Sporazum za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“.  Prvi dan konferencije je bio rezervisan za problematiku cjeloživotnog učenja i predstavljanje rezultata projekta DELICE. Drugi dan konferencije posvećen je predstavljanju aktuelnih projekata obrazovanja odraslih u BiH i panel debati na temu „Šta znači Sporazum za rast i zapošljavanje“, te organizaciji mini sajma zapošljavanja i karijera.

Konferenciji su prisustvovali članovi Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje, donosioci odluka, organizatori obrazovanja odraslih, poslodavci i saradnici iz Bosne i Hercegovine. Na drugom danu konferencije prisustvovala su i nezaposlena lica koja su imala priliku da saznaju nešto više o Sporazumu za rast i zapošljavanje i da posjete mini sajam zapošljavanja i karijera.

Projekat DELICE finansira Evropska unija a provodi Agencija PREDA-PD sa partnerima – Mašinskom školom Prijedor, Poljoprivredno-prehrambenom školom Prijedor, Zavodom za zapošljavanje RS – filijala Prijedor, Područnom privrednom komorom Banja Luka – kancelarija Prijedor, Zanatsko-preduzetničkim udruženjem Prijedor i Klasterom drvoprerađivača „DRVO-PD“. Ukupna vrijednost projekta DELICE iznosi 116.042,91 EUR od čega Evropska unija finansira 81,18 % u iznosu od 94.202,03 EUR iz sredstava IPA 2009, dok preostali dio finansiraju partneri na projektu.