Konferencija “Jači glas male privrede za bolje poslovno okruženje”, Banja Luka

Konferencija ,,Jači glas male privrede za bolje poslovno okruženje“ – važnost udruživanja i umrežavanja aktera razvoja, održaće se  u sklopu Sajma namještaja “San/Banjaluka 2013“, dana 06.06.2013. god. sa početkom u 11:30 časova. Konferencija se održava u sklopu projekta ,,Koalicija za jači glas male privrede” kojeg provodi Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar u saradnji sa partnerima Nezavisni biro za razvoj–(NBR) Gradačac, Udruga poduzetnika i poslodavaca- (UPIP) Žepče, Centar za promociju lokalnog razvoja-(PLOD) Bihać, Klaster drvne industrije i industrije namještaja- (DRVO-PD) Prijedor i Nevladinom organizacijom COSPE- Italija. Projekat finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2012).

Dnevni red konferencije:

11.30 – 12:00 Dolazak, registracija učesnika i izjave za medije
12:00 – 12.35 Moderator: gosp. Mišo Reljić, direktor Agencije PREDA-PD

Pozdravne riječi domaćina i zvaničnika:

– direktor Agencije PREDA-PD, gosp. Mišo Reljić

– direktor udruženja LINK, gosp. Tomo Majić

– predstavnik DEU BiH, gosp.Džemal Hodžić, program menadžer

– predstavnik Oxfam Italia, gđa. Silvana Grispino, direktor Oxfam Italia za JIE/gosp.Rasim Tulumović

– predstavnik Ministarstva industrije,energetike i rudarstva RS

– predstavnik Ministarstva Federacije BiH

– presjednik UO Klastera, gosp. Ratko Macanović

 

12:35 – 13:50 „Definicija poslovnog okruženja i akteri koji doprinose poboljšanju poslovnog okruženja“, Mišo Reljić-PREDA PD

 

13:50 – 14:05 „Podsticaj razvoju MSP-a u RS“, predstavnik  Ministarstva privrede, energetike i rudarstva u Vladi RS

 

 

14:05-14:20

 

 

„Podsticaj razvoju MSP-a u Federaciji BiH“, predstavnik Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u Vladi Federacije BiH
14:20-14:35 „Uloga LEDnet mreže kao aktera za poboljšanje poslovnog okruženja u BiH“, Tea Samardžić Memčić/UPIP
14:35-14:50 „Dostignuća i rezultati SEENET programa“, Alisa Velić/LINK
14:50-15:05 „Koalicija za jači glas male privrede“ predstavljanje projekta,  Sanja Karanović/Klaster DRVO
15:05-15:15 Diskusija i zaključci
15:15-… Zakuska

Pozivamo zainteresovane da se prijave na učešće na konferenciji, najkasnije do 03.06.2013. na mail: sanja.karanovic@drvo-pd.com ili na broj telefona: 052 241 600