Kreativni centar

U prethodnom periodu Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je intezivno radila na stvaranju mehanizama za sistemsku podršku razvoju neformalnog obrazovanja u oblasti kreativne industrije. U prvoj fazi razvoja većina napora je posvećena informaciono komunikacionim tehnologijama i dizajnu. U 2015. godini smo povećali infrastrukturne kapacitete „Kreativnog centra“ u vidu sale za IT obuke za obuke do 14 polaznika.

 

Kreativni centar za programiranje i dizajn je dio Agencije PREDA-PD koji ima za cilj neformalnu edukaciju i mentorski rad:

  • sa nadarenim učenicima srednjih škola u Prijedoru kroz: podršku usvajanju specifičnih znanja vezanih za programiranje i dizajn; podršku promociji upisa na ETF , PMF, FTN, FON i druge slične fakulteta.
  • sa zainteresovanim  aktivnim i svršenim studentima IT profila  sa biroa za zapošljavanje  u cilju unapređenja znanja i stvaranja pretpostavki za zapošljavanje

Cilj Centra je da kroz mentorski rad, male grupu polaznika rade na razvoju novih ideja kroz izabrane alate za obuku u programiranju i dizajnu. Program rada Centra obuhvata oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (Visual Studio, Visual Studio.NET, C, C++, C#, SQL, ADO.NET, ASP.NET, PHP, Java i dr.).

U svom radu Kreativni centar je uspostavio dobru saradnju sa IT firmama iz Prijedora, koje su iskazale interes u vidu aktivnog učestvovanja u organizaciji kurseva kao predavači. Vlasnici firmi su prepoznali da je to jedan od dobrih mehanizama da se u startu odaberu oni koji imaju najviše potencijala za praksu u firmama i potencijalno zapošljavanje. Pored IT firmi i NE-IT firme su iskazale interes za prijem ovih korisnika obuka na volontiranje i praksu na poslovima vezanim za održavanje i nadogradnju web sajtova kompanija i internet marketing. Ovoj tvrdnji ide i podatak koji je proistekao iz dokumenta „Analiza stanja i potreba za IT kadrom u Gradu Prijedor“ koje predstavlja rezultate istraživanja koje je Agencija PREDA-PD sprovela na 219 poslovnih subjekata. Prema ovim rezultatima 69 poslovnih subjekata je iskazalo spremnost da prime polaznike IT obuka Agencije PREDA-PD na praksu ili volontiranje.

Prilikom pravljenje strategije zapošljavanja u IT sektoru u gradu Prijeodru, jedan od pravaca i potencijalnih strategija zapošljavanja je stvaranje uslova za jačanje kapaciteta za obavljanje poslova preko dostupnih frealance informacionih sistema. Vrijednost urađenih poslova preko ovih sistema prelazi više od nekoliko milijardi eura godišnje pa je i ovaj tip zapošljavanja u fokusu rada Kreativnog centra.

Današnji svijet rada obilježava sve veći broj freelance poslova. Budući da napredne tehnologije omogućavaju sve lakši rad onlajn, ova vrsta posla često zahtjeva veoma mala ulaganja, svako može raditi kao freelancer, gdje god da se nalazi. U budućnosti će uslovi rada postajati sve fleksibilniji, tržište globalno, a freelance poslovi se idealno uklapaju u ovakve uslove.

Oni koji krenu putem freelancera, uglavnom imaju problem sa nalaženjem posla u prvih nekoliko mjeseci.

Agencija PREDA će u ovom dijelu svoje strategije zapošljavanja pomagati na taj način što će u okviru rada Kreativnog centra stvarati uslove za sledeće aktivnosti:

  • Promovisanje,
  • Umrežavanje,
  • Pomoć pri pravno administrativnim aktivnostima,
  • Organizacija posla i stvaranje prostora za inkubaciju i razvoj start up-a.

Centar planira u narednom periodu da razvija i ostale segmente kreativne industrije, te da preraste u ICT HUB čiji rad bi doprinjeo stvaranju novih međusektorskih lanaca vrijednosti forsirajući savremene informacione tehnologije i ICT alate.