LID projekt – Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa

U okviru projekta  „Lokalni integrisani razvoj” (LID) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), OBJAVLJEN JE PRVI POZIV MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PODRŠKOM NA PROVOĐENJU PROJEKATA UNAPREĐENJA TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI I OBUKE ZA POTREBNU RADNU SNAGU U 2017. GODINI.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresovanim malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti  da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizovali:

  1. programe obuke radne snage i
  2. investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP.

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva unutar Projekta LID za finansiranje podrške unapređenju tehnološke opremljenosti i obukama potrebne radne snage iznose 630.000,00 BAM za 2017. godinu.

Projekat LID će za finansiranje odabrati do 10 projekata za unapređenje tehnološke opremljenosti i do 10 projekata koji se odnose na obuku potrebne radne snage. MSP koja budu podnosila prijave za javni poziv mogu da podnesu projektne prijedloge za:

  1. unapređenje tehnološke opremljenosti, gdje učešće Projekta LID može iznositi do 50.000,00 BAM; ili
  2. obuku potrebne radne snage, gdje učešće Projekta LID može iznosti do 20.000,00 BAM; ili
  3. unapređenje tehnološke opremljenosti i obuku potrebne radne snage, gdje učešće Projekta LID može iznositi do 70.000,00 BAM (do 50.000,00 BAM za unapređenje tehnološke opremljenosti i do 20.000,00 BAM za obuku).

Navedena sredstva će se vezati za vlastita sredstva obezbjeđena od strane MSP. Vlastita sredstva MSP predviđena za sufinansiranje projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu trebaju iznositi minimalno 60% ukupnog iznosa za realizaciju predloženih projekata (60% sufinansiranje MSP i 40% sufinansiranje Projekat LID). Prednost će imati prijedlozi projekata u okviru kojih je vlastito učešće MSP iznad minimalno potrebnog učešća od 60%

Kroz implementaciju navedene podrške u 2017. godini očekuju se sljedeći kumulativni rezultati:

  1. MSP koja budu podržana će u roku od 12 mjeseci od implementacije projekta ostvariti povećanje prihoda (po mogućnosti od izvoznih poslova) u iznosu od 3% u odnosu na ostvareni prihod iz 2015. godine.
  2. Sva MSP koja budu podržana će zaposliti minimalno 50 osoba (kumulativno za sva MSP);

Pravo na iskazivanje interesa za sredstva LID Projekta imaju MSP koja su registrovana ili imaju registrovanu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području sljedećih JLS: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Foča (RS), Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 29. decembar 2016. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

OBRAZCE ZA APLICIRANJE MOŽETE PRONAĆI NA SLEDEĆIM LINKOVIMA

Vodič za aplikante

http://www.ba.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/News/LIR%20poziv/Javni%20poziv%20za%20podrsku%20MSP%20LID.docx?download

Obrazac za prijedlog prijedloga

http://www.ba.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/News/LIR%20poziv/MSP%20Podrska%20Prilog%20I_Obrazac.docx?download

Obrazac za budžet

http://www.ba.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/News/LIR%20poziv/MSP%20Podrska%20Prilog%20II_Budzet.xls?download

Izjava o sufinansiranju

http://www.ba.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/News/LIR%20poziv/MSP%20Podrska%20Prilog%20III_Pismo.docx?download

Više o programu LIR Projektu možete pronaći na sledećem linku

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2016/12/02/lir-projekt-poziv-malim-i-srednjim-preduze-ima-za-iskazivanje-interesa/