Međunarodni B2B susreti na mostarskom sajmu

Na mostarskom sajmu, čiji je ovogodišnji zemlja partner Srbija, predstavljeno je  više od 800 izlagača iz dvadesetak zemalja. Sajam je otvorio Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije.

Prvi dan 21. Međunarodnog sajma u Mostaru, utorak, 10.4.2018. godine, obilježili su međunarodni B2B susreti u organizaciji INTERA Tehnološkog Parka.

Tokom poslovnih susreta predstavnik Agencije PREDA Zoran Dimitrijević, Nacionalna kontakt tačka u Bosni i Herzegovini za H2020 SMEs održao je predavanje o mogućnostima korišćenja programa HORIZON 2020 za razvoj inovativnih poslovnih ideja malih i srednjih preduzeća.

B2B susreti organizovani su uz podršku Evropske preduzetničke mreže (EEN) i u suorganizaciji s Privrednom komorom Srbije, Hrvatskom gospodarskom komorom, Privrednom komorom Crne Gore, Privrednom komorom Makedonije, Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Razvojnom agencijom Srbije, Privrednom komorom Republike Srpske, Zeničkom razvojnom agencijom i Biznis start-up centrom Bar. Lokalni partneri su bili Gospodarska komora grada Mostara, Razvojna agencija Hercegovine (REDAH) i Mostarski sajam.

B2B susreti su okupili više od 60 poduzeća iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Njemačke, Hrvatske, Norveške i Srbije. Tijekom nešto više od 50 održanih sastanaka oni su razgovarali o potencijalnim partnerstvima i prilikama za razvoj svog poslovanja, te se upoznali sa mogućnostima finansiranja njihovih ideja kroz MSP instrument programa HORIZON 2020.

Mala i srednja preduzeća (MSP) imaju veoma veliku ulogu u cijelom programu Horizont 2020.  Kako je ovo Program namijenjen finansiranju nauke, istraživanja i inovativnosti, tako se  preduzeća mogu u većini akcija uključiti samo djelimično svojim kapacitetima, posebno kada je u pitanju komercijalizacija rezultata istraživanja na tržištu.

Kako bi dodatno stimulisala učešće MSP u programu Horizont 2020, a istovremeno i podstakla privredu EU i konkurentnost EU preduzeća, Evropska komisija je u okviru ovog programa kreirala specifičan potprogram namenjen isključivo  za MSP.

MSP se nalaze u središtu EU2020  strategije jer predstavljaju 99% svih preduzeća u EU, a postoji oko 21 milion malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju više od 133 miliona ljudi. Stoga je programom Horizont 2020 najmanje  20%,  ili  oko  8,65  milijardi  evra  od  ukupnog  budžeta  za  Kolaborativne  projekte  ovog  programa, predviđeno za MSP-a i to kroz stubove Industrijsko liderstvo i Društveni izazovi. Instrument  za  MSP  nudi  preduzećima mogućnost  samostalnog  učešća  u  Programu   radi   finansiranja   koncepta   razvoja   i   studije   izvodljivosti   ili   finansiranja   servisa   podrške   radi   komercijalizacije  inovativnosti  preduzeća, uključujući sam  inovativni  projekat  i  pronalaženje dodatnog   kapitala   radi   komercijalizacije.

Kroz   MSP   Instrument   tokom   trajanja   programa   Horizont 2020 programa, MSP-ima će biti dodjeljeno najmanje 3 milijarde evra.