Ministarstvo civilnih poslova BiH objavljuje konkurs za dodjelu grant sredstava

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavljuje konkurs za dodjelu grant sredstava:
  • za sufinansiranje projekata u oblasti “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu” za 2013. godinu,
  • za “Programe za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7” za 2013. godinu.
Više informacije možete naći na: