MOS LER: održana radionica na temu razvoja ruralnih područja i organizacije LAG-a

U sklopu projekta “Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja MOS-LER”, koji kofinansira  Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal  u Kozarskoj Dubici dana 30.1.2019. održana je radionica „LAG kao instrument za ruralni razvoj i međuopštinsku saradnju”.   Cilj radionice je razvoj ruralnih područja  kroz promociju LAG koncepta, prenosa iskustava i pokretanja dijaloga o mogućnostima uspostavljanja međuopštinske saradnje u ovoj oblasti.

Na radionici su osim predstavnika Opštine Kozarska Dubica, učestvovali predstavnici Grada Prijedora, Opštine Gradiška, Agencije PREDA, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-područna jedinica Prijedor i Gradiška, te poljoprivrednici iz ovih opština i Grada.

Predstavnici opštine Kozarska Dubica su tokom radionice prenijeli svoja iskustva na uspostavi Lokalne akcione grupe LAG Savus, njenom upravljanju, procesima vezanim za brendiranje regije Sava Garden koja obuhvaća opštine Kozarsku Dubicu, Srbac, Laktaše i Gradišku, te dosadašnje provedene aktivnosti, učešće u zajedničkim projektima, ali i određene nedostatke u samom radu i finansiranju LAG-a.

Opšti cilj projektaMOS-LER“  je ponovno uspostavljanje i jačanje konkurentnosti odabranih poslovnih lokaliteta i malih i srednjih preduzeća, kroz iskorištenje potencijala međuopštinske saradnje na razvoju i primjeni politika lokalnog ekonomskog razvoja.

Specifični cilj projekta MOS-LER“   je razvoj i primjena zajedničkih politika i instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja i podrške MSP na području Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške, sa fokusom na harmonizaciju postojećih instrumenata i promjenu.

Projektom se promoviše dobar primjer međuopštinske saradnje usmjerene na instrumente lokalnog ekonomskog razvoja, koji može biti primjenljiv i u drugim lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine. 

Ukupna vrijednost projekta je 177.257,60 KM, od kojih 141.583,10 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Grad Prijedor, opština Gradiška i opština Kozarska Dubica.