Najava Konferencije na temu unapređenja podrške zapošljavanju

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora (PREDA-PD), u partnerstvu sa Gradom Prijedorom, Zavodom za zapošljavanje RS, JU Mašinska škola Prijedor, JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Klasterom „DRVO-PD“ i „Edna Metalworking“ d.o.o., organizuje konferenciju posvećenu unapređenju mjera podrške zapošljavanju.

 

Cilj konferencije je podrška kreiranju mjera aktivne podrške zapošljavanju na području grada Prijedora, baziranog na partnerstvu lokalnih institucija i privatnog sektora. Mjere aktivne podrške, koje će se razviti u okviru pomenutog projekta, baziraće se na programima osposobljavanja nezaposlenih lica za zanimanja i vještine, u skladu sa zahtjevima lokalnog tržišta, uz aktivnu ulogu lokalnih poslovnih subjekata u cijelom procesu.

 

Očekuje se učešće lokalnih poslovnih subjekata iz oblasti drvoprerade, proizvodnje namještaja, metaloprerade, proizvodnje prehrambenih proizvoda i informaciono-komunikacionih tehnologija, kojima će se predstaviti uslovi učešća i plan konretnih aktivnosti. Pored predstavnika privatnog sektora, konferenciji će prisustvovati partnerske organizacije, odnosno institucije sa direktnim i indirektnim uticajem na funkcionisanje lokalnog tržišta rada.

 

Konferencija će se održati u petak 22.12.2017. godine sa početkom u 09:00 časova u hotelu “PRIJEDOR” (Srpskih velikana broj14) u Prijedoru.

 

Konferencija se organizuje o okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se implementira uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO) u BiH, a finansira sredstvima Evropske unije.

 

Sve informacije u vezi sa događajem moguće je dobiti u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, na broj telefona 052/241-601 ili e-mail: office@preda.rs.ba – kontakt osoba Bojana Babić.