Ne propustite #3 po redu virtuelni Inovacijski kamp u okviru projekta “SOCIAL&CREATIVE”

Prema Ciljevima održivog razvoja (SDG – Sustainable Development Goals) „pored ekonomskih koristi, kulturne i kreativne industrije stvaraju zasluge za vrijednosti koje su usmjerene na ljude, održivi urbani razvoj, razvoj kreativnosti i kulture i u velikoj mjeri doprinose ostavrivanju ciljeva Agende 2030“.

Ovaj treći inovacijski kamp fokusiran je na održivi razvoj i posljednji je u nizu od tri virtuelna događaja koja se bave specifičnim temama na kojima intenzivno radi Zajednica kreativaca i socijalnih inovatora Mediterana: Otvorena inovacija za društvo (Maj 2021. godine), Industrijska transformacija (Novembar 2021.godine) i ovaj treći posljednji događaj na temu Održivog razvoja koji će se održati 5. Aprila 2022. godine putem Zoom aplikacije.

U kamp su dobrodošli svi koji su zainteresovani za ovu tematiku a posebno kreatori politika, stručnjaci na terenu, zainteresovane strane, državni službenici, mala i srednja preduzeća i start-up preduzeća, predstavnici PanoraMED-a, društveni i kreativni partneri i saradnici na Social&Creative modularnim projektima.

Social&Creative #3 inovacijski kamp je cjelodnevni virtuelni događaj, koji će početi sa konferencijom a zatim će se održati participativna radionica za sve učesnike. Radni jezik trećeg inovacijskog kampa je engleski jezik.

Konferencija je planirana od 10:00 do 13:00 časova po srednjeevropskom vremenu i otvorena je za sve koji su zainteresovani za temu „Kulturne i kreativne industrije u ulozi održivog razvoja“. Učesnici će imati priliku da čuju vodeće stručnjake u ovoj oblasti, stvarne kreatore promjena koji će podijeliti svoja iskustva, predstaviti primjere uspiješnih priča iz CCI-e kao i njihovu ključnu ulogu u održivom razvoju. Cilj konferencije jeste podizadnje svijesti i razumijevanja na koji način kulturna i kreativna industrija doprinosi sistemu društvenih promjena, inkluzivnom društvenom razvoju, dijalogu i razumijevanju bez značajne novčane vrijednosti.

Radionica fokus i radnih grupa je planirana od 14:00 do 16:30 časova po srednjeevropskom vremenu. Radionica je zamišljena kao dinamična i participativna radionica sa ciljem boljeg razumijevanja i prepoznavanja potencijala metodologija, alata i usluga, kreiranih i razvijenih u okviru prethodnih modularnih projekata, kako bi se iste ostvarile veći uticaj i stvorile mogućnost primjene na drugim mjestima.

Učesnici će imati jednu kratku i jednostavnu aktivnosti kako bi se što bolje pripremili za dvije planirane paralelne radionice:

  1. Prominent MED: Javna nabavka inovacija najoptimalnije rješenje za javne usluge i konkurentnost preduzeća – Javna nabavka inovacija (PPI) predstavlja revoluciju u upravljanju javnim nabavkama gdje naručilac sarađuje s tržištem kako bi identifikovao i usvojio najbolje dostupno rješenje za poboljšanje kvalitete usluga za građane. S druge strane, preduzeća imaju priliku predložiti naručiocu svoja najnaprednija rješenja i na taj način promovišu svoje proizvod na tržištu i osiguravaju plasman. Ovakav oblik saradnje predstavlja najoptimalnije rješenje u kojoj preduzeća profitiraju od novih poslovnih prilika a naručioci mogu da garantuju usluge visokog kvaliteta za svoje korisnike. Učesnici na radionici Prominent Med, će imati priliku da vide na konkretnim primjerima mogućnosti koje PPI-amože da garantuje i kupcima i dobavljačima.
  2. Open DOORS: Scenariji budućnosti za ekonomiju dijeljenja i saradnje – Istraživanje transformativne uloge tehnologije, kreativnosti i društvenih inovacija u novoj ekonomiji. Budućnost ljudskog društva i budućnost nove ekonomije (ekonomije dijeljenja ili kolaborativne ekonomije) neraskidivo je povezana s razvojem (i u kvantitativnom i kvalitativnom smislu) interneta i digitalnih platformi i uređaja. Što više ljudi koristi internet i digitalne platforme/uređaje, veća je vjerojatnoća da će se pojaviti nove ideje koje vode prema novim preduzećima koja mogu da značajno transformišu društvo. Ova radionica će istražiti mogućnost kapitalizacije rezultata projekta „Open DOORS“ i predložiti novu tematsku saradnju među relevantnim zainteresovanim stranama.
  3. MD.Net: Projekt se bavi problemima trenutno zanemarenih i nerazvijenih mogućnosti mediteranske prehrane (MD – Mediterranean Diet). Nematerijalno nasljeđe kao kreativni alat za prilagodljiv i održiv rast – „MD.Net“ doprinosi unapređenju svijesti o potencijalima mediteranske prehrane kombinujući mnoge ekonomske, društvene, teritorijalne, ekološke aspekte. To je holistički pristup koji pokriva poljoprivredno -prehrambenu proizvodnju, zdrav način života, oblikovanje pejzaža, poznavanje ekosistema i dotiče se, do sada, održivih ciljeva Agende 2030. Model „MD.net“ povezuje UNESCO-ov koncept MD- a kao „nematerijalne“ baštine sa svojom “opipljivom” dimenzijom, povezujući kulturu i tradiciju sa teritorijalnim/ekonomskim karakteristikama koje su određene ovim aktivnostima. „MD.net“ je izgradio transnacionalnu mrežu koja dijeli zajednički brand i eksperimentiše sa inovacijama i kreativnošću u lokalnim živim laboratorijima kako bi podigao MD ekonomiju na viši nivo kvaliteta i nosio se s težim izazovima globalnih tržišta. Na radionici će biti predstavljeni rezultati projekta i istražiti potencijalne veze s drugim inicijativama kako bi se iskoristile prilike za njegovu kapitalizaciju po završetku projekta.

Pridružite nam se : registracija je otvorena! Tema ovog cjelodnevnog inovacijskog kampa biće održivi razvoja vi možete prijaviti se za učešće djelodnevnom događaju ili samo jednom od planiranih dijelova kampa.

Pratite nas na Facebooku za više informacija o #3 Inovacijskom kampu, gdje možete pronaći dnevni red i upoznati naše predavače. REZERVIŠITE SVOJE MJESTO!   

Šta je Društvena i Kreativna zajednica ?

Društevena i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na području Mediteranske regije kako bi konsolidovala i podjelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, vođena horizontalnim projektom TALIA, odnosno projektom SOCIAL AND CREATIVE, na struktuiran način promoviše implementaciju i prenosivost rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju, obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacijskim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.