Na području grada Prijedor je intenziviran realizacijom „Strategije razvoja preduzetništva i MSP grada Prijedora 2003-2008“, kroz koju je kreiran lanac podrške preduzetništvu i MSP. Lanac podrške čine instrumenti i projekti kojima upravlja lokalna uprava, agencija PREDA i ostale lokalne institucije. Lokalni instrumenti stoje na raspolaganju potencijalnim preduzetnicima u svakoj od faza razvoja sopstvenog biznisa, a posebno u početnoj, tzv. start-up fazi.

Preduzetnička obuka za mlade

Sprovodi se u saradnji sa lokalnim srednjim školama, kontinuirano od 2007. godine. Cilj projekta je razvoj preduzetničkog načina razmišljanja i promocija preduzetništva kod mladih. Ciljna grupa projekta su učenici završnih razreda srednjih škola, koji u okviru redovnog predmeta „Preduzetništvo“ učestvuju u školskom i međuškolskom takmičenju za pripremu najboljeg biznis plana.

Start-up šema

Instrument podrške preduzetnicima-početnicima kojim upravlja Grad Prijedor, a primjenjuje se na godišnjem nivou. Instrument se bazira na stručnoj podršci u procesu poslovnog planiranja i finansijskoj podršci koja se kroz bespovratna sredstva (grantove) plasira preduzetnicima-početnicima.

Preduzetnički inkubator Prijedor

Instrument podrške kroz koji se lokalnim preduzetnicima omogućavaju povoljniji uslovi poslovanja u inicijalnom periodu. Podrška se sastoji u obezbjeđenju proizvodnih prostora i prateće infrastrukture, kao i niz pratećih usluga za razvoj preduzetničkih veština. Preduzetnički inkubator Prijedor je formiran i razvijan u periodu 2005 – 2009, uz podršku Grada Prijedora, Programa SEENET i Evropske unije. Više informacija o Preduzetničkom inkubatoru Prijedor, dostupno je na www.piprijedor.com

Kreativni centar

Kreativni centar za programiranje i dizajn je odjeljenje Agencije PREDA, koje je formirano sa ciljem povećanja lokalne konkurentnosti u oblastima primjene ICT tehnologija i alata. Neformalna edukacija i mentorski rad na unapređenju znanja i vještina su ključni procesi, a ciljne grupe su: talentovani srednjoškolci, studenti i nezaposlena lica sa kvalifikacijama iz oblasti ICT.

TRAŽITE POUZDANOG PARTNERA ZA EKONOMSKI RAZVOJ