Održan 1. CO-creation info dan u okviru projekta CREATIVE@CBC

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD organizovala je 01.10.2021. godine u prostorijama Prijedor Circle Hub-a info dan, na kome je predstavljen „CO-creation“ program  koji će se provoditi u okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ koji realizuje Agencija PREDA-PD, u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Siska i Podgorice.

Događaju su prisustvovali Dalibor Pavlović, gradonačelnik Grada Prijedora, Monja Kasalović, načelnica odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Prijedora, te predstavnici Asocijacije za razvoj i  saradnju iz Banja Luke. Događaj je organizovan kao dio programa  Kreativnog vikenda koji se u Prijedoru organizuje od 1. do 3. oktobra. Tokom događaja su polaznicima obuka iz oblasti digitalnog marketinga i digitalne multimedije uručene potvrde o uspješno završenim edukacijama iz pomenutih oblasti, a koje su pohađali u periodu od jula do septembra 2021. godine u okviru projekta CREATIVE@CBC.

„CO-creation“ program će se 02.10.2021. godine, sa početkom u 10:30h u Ljetnoj bašti u Prijedoru predstaviti i drugim učesnicima Kreativnog vikenda.

 

Sta je to „CO-creation“ program?

„CO-creation“ program je osmišljen kao poseban način podrške mladim ljudima iz kreativnog sektora koji imaju određene poslovne ideje, ali nemaju dovoljno znanja i vještina kako bi samostalno pokrenuli sopstveni biznis. Podrška se ogleda u vidu pružanja stručne i savjetodavne pomoći stručnjaka koji će raditi na unaprjeđenju njihovih kompetencija,  neophodnih u savremenom poslovnom svijetu, poput  izrade  biznis i marketing plana, osnova pozicioniranja i predstavljanja proizvoda, značaja reklamiranja, kao i intelektualnog vlasništva i sl. Pored toga, učesnici programa će imati na raspolaganju prostorije i opremu kreativnih centara u partnerskim gradovima-Prijedor, Novska i Podgorica, a kao rezultat čitave obuke će biti izrađen kvalitetni biznis plan spreman za realizaciju poslovne ideje.

Javni poziv sa uslovima i načinom prijavljivanja za učešće u “CO-creation” programu će tokom mjeseca oktobra biti objavljen na internet stranici Agencije PREDA-PD.

Rezultati „CO-creation“ programa, odnosno poslovni modeli odabrani i razrađeni u toku trajanja programa biće predstavljeni na Finalnoj konferenciji projekta „CREATIVE@CBC“,  a sve to u cilju realizacije prvobitne poslovne ideje.

 

                                  

 

Projekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ provodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u saradnji sa partnerskim organizacijama, Razvojnom agencijom Sisačko-Moslavačke županije SI-MO-RA, te Asocijacijom za demokratski prosperitet ZID iz Podgorice. Glavni cilj projekta „CREATIVE@CBC“ je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativne industrije i međusektorsko povezivanje sa IT, kulturnim i tradicionalnim industrijama. Projekat CREATIVE@CBC je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR.

Trajanje projekta je od  01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu