ODRŽAN 2. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA U OKVIRU PROJEKTA “CRISMAS”

U periodu 18-21.04.2016 godine, u gradu Forliju u Republici Italiji, održan je drugi sastanka projektnog tima u okviru projekta “CRISMAS”. Domaćin sastanka bila je Provincija Forli-Ćezena, koja je I jedan od partnera na projektu. Na sastanku je diskutovano o do sada realizovanim kao i o budućim aktivnostima planiranim u okviru projekta. Grad Prijedor su predstavljali predstavnici Agencije PREDA-PD I Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor.

Projekat „CRISMAS“ je dvogodišnji projekat koji finansira Evropska Komisija kroz mehanizam za civilnu zaštitu. Cilj projekta je kreiranje strateških dokumenata i planova u svrhu upravljanja rizicima od prirodnih i drugih oblika katastroga. Projekat će biti realizovan u periodu 01.01.2016-31.12.2017.godine. a realizuje se od strane konzorcijuma koji čine predstavnici 5 država: Bezbjedonosni region Južna Holandija Jug i Itineris Zdravlje i Bezbjednost (Holandija), Provincija Forli-Ćezena (Italija), Distrikt Ungeni (Moldavija), Regija Stavanja (Norveška)i Grad Prijedor (BiH).