Održan osmi sastanak konzorcija u okviru projekta FORESDA

U periodu od 06.11. do 08.11.2018. godine predstavnici Agencije PREDA-PD su prisustvovali redovnom sastanku konzorcijuma projekta “Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu i drvopreradi u regiji Dunav“ (FORESDA). Domaćin sastanka je bio Šumarski fakultet Univerziteta Beograd.

Članovi konzorcija su se po osmi put okupili kako bi razgovarali o trenutnom stanju projekta i o daljim zadacima koji se trebaju obaviti.

Prvi dan je bio rezervisan za teme vezane za projekat i izvještavanje partnera o realizovanim aktivnostima projekta i planiranje narednih aktivnosti.

Drugi dan je bio rezervisan za realizaciju mentorskih aktivnosti među partnerima. Naglasak kod ovih aktivnosti stavljen je na teme inovacija koje su povezane s malim i srednjim preduzećima, te je organizovana i studijska posjeta beogradskom sajmu namještaja koji je posljednjih godina posato jedan od najvažnijih sajmova namještaja u regiji jugoistočne Evrope. Dva su paviljona bila strogo posvećena dizajnu i glavnom događaju, Design Talks, gdje su se okupili neki istaknuti dizajneri i arhitekte.

Treći dan je bio predviđen za realizaciju aktivnosti kapitalizacije i studijskoj posjeti pilot projektu Šumarskog fakulteta koji se bavi oscilirajućim sušenjem drveta, a čiji je cilj poboljšati uobičajenu metodu sušenja. Gledajući preliminarne rezultate pilot projekta, metoda oscilirajućeg sušenja se po terminima kvaliteta sušenja i/ili trajanja , pokazala boljom od konvencionalnog sušenja.

Saopštenja za javnost sa održanog sastanka konzorcija možete pročitati OVDJE

Cilj projekta FORESDA je podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Više informacija o samom projektu možete dobiti na zvaničnoj web strani projekta FORESDA u okviru zvanične web stranice Dunavskog transnacionalnog programa ili direktno u Agenciji PREDA-PD na mail  office@preda.rs.ba