Održan prvi Meet-up u okviru projekta CREATIVE@CBC

U sklopu projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, Razvojne Agencije PREDA, održan je prvi Meet-up čija je tema “Razvoj proizvoda i usluga na bazi koncepta virtuelne realnosti i informaciono-komunikacionih tehnologija” teoretski i praktično pokazala uspon i primjenu kreativne industrije u svakodnevnom životu.

Teorijski uvod ovog Meet-up događaja bila je prezentacija koju je vodio Mirko Jokić, supervizor AgriTech Innovation HUB tima koji iza sebe ima niz uspješnih projekata u čijem razvoju su upravo i korištene prednosti kombinovanja informaciono-komunikacionih tehnologija i kreativne industrije.

Teorijski dio je na najbolji način upotpunjen posjetom mjestu gdje se svakodnevno radi na primjeni virtuelne stvarnosti u najrazličitijim sferama života. U Poduzetničkom inkubatoru PISMO u Novskoj smješten je impozantan centar koji je prvobitno bio fokusiran na razvoj sektora metalne industrije i industrije razvoja video-igara, te jačanja preduzetništva Sisačko-Moslovačke županije kroz otvaranje start-upova.

Učesnici su mogli da vide, ali i isprobaju neke od najmodernijih gaming uređaja, poput: simulatora letenja, simulatora gravitacije i izuzetnog VR simulatora koji svoju primjenu danas pronalazi ne samo u gamingu, već i u turizmu, medicini i drugim granama ili naukama. Muzički studio, studio za fotogrametriju i „motion capture“ studio samo su upotpunili saznanje koliko je gaming industrija postala uticajna i zašto se smatra najrazvijenijom kreativnom industrijom današnjice.

Iako iz potpuno različitih sektora – od društvenog preko inovacijskog, freelencera i preduzetnika iz domena kreativne industrije, svi učesnici su pored novog iskustva, sasvim sigurno, sa sobom ponijeli i niz ideja za dalji razvoj.

Pratite naše aktivnosti, jer održavanje drugog Meet-up događaja sa novom temom je planirano već sljedećeg mjeseca.

Fotografije sa Meet-upa pogledajte u galeriji:

Projekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, Razvojna agencija „PREDA“ realizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Siska (Razvojna agencija SIMORA) i Podgorice (Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID). Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR. Trajanje projekta je od  01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu