Održana edukativna konferencija „Praksa u privrednom okruženju, šansa za povećanje zapošljivosti i bolje pozicioniranje na tržištu rada“

U Prijedoru u organizaciji Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ održana je edukativna konferencija pod nazivom „Praksa u privrednom okruženju, šansa za povećanje zapošljivosti i bolje pozicioniranje na tržištu rada“.

Konferencija je bila međunarodnog karaktera i bila je usmjerena na podizanje specifičnih znanja organizatora praktične nastave – stručnih škola i preduzeća kao i drugih intermedijarnih organizacija koje djeluju kao katalizatori na tržištu rada.

Tokom konferencije identifikovane su najaktuelnije prepreke i problemi kod organizacije praktične nastave u školama i preduzećima, izvršeno je upoznavanje sa alatima koji se koriste kod organizacije prakse i uspostavljanje neposrednijih veza između škola i privrede, te prezentovani i primjeri dobre prakse iz okruženja iz oblasti koordinacije praktične nastave, korištenja priručnika za organizaciju praktične nastave.

Organizaciju konferencije podržale su Evropska unija (Program Erasmus+) i Švajcarska vlada (Program PrilikaPlus) kroz projekte koje implementira Agencija PREDA-PD:

  1. Projekat „Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave Getting SMEs on board , podržan iz EU programa podrške Erasmus+
  2. Projekat „Praktična nastava na radnom mjestu – faza 1“ i „Praktična nastavana na radnom mjestu – faza 2“, podržani od strane Vlade Švajcarske, programa Prilika Plus koji implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske – RARS