Održana konferencija “Poslovno povezivanje-jačanje konkurentnosti upotrebom informacionih tehnologija u poslovanju”

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora (PREDA-PD), Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (RA USK) i projekat USAID Partnerstvo za inovacije su u Prijedoru organizovali konferenciju pod nazivom “Poslovno povezivanje-jačanje konkurentnosti upotrebom informacionih tehnologija u poslovanju”. Konferencija je okupila predstavnike 70-ak malih i srednjih preduzeća i IT kompanija iz prijedorske regije i Unsko-sanskog kantona, saopšteno je iz PREDA-e.

Imajući u vidu društveno-ekonomske promjene koje se dešavaju, sve većeg naučno-tehnološkog razvoja, kao jedan od prioriteta daljeg razvoja društva nameće se razvoj ekonomije zasnovane na znanju. U uslovima savremenog privređivanja, korištenje IT tehnologija u poslovnim procesima predstavlja konkurentsku prednost, te uspješnost poslovanja poslovnih subjekata u velikoj mjeri zavisi od toga koliko razvijaju i koriste IT.

Nakon uvodnog dijela u kojem su se obratili zamjenik ministra nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske Biljana Vojvodić, zamjenik gradonačelnika Grada Prijedora Milenko Đaković i predstavnici Agencije PREDA-PD, RAUSK-a i projekta USAID Partnerstvo za inovacije, prvo je prezentovan standard za zaštitu i sigurnost podataka ISO/IEC 27001:2013. Gospodin Osman Jablan Bulić je prezentovao značaj uvođenja standarda projektovanja i implementacije sistema upravljanja sigurnošću informacija, te faze kroz koje se prolazi pri certifikaciji i uvođenja sistema upravljanja sigurnošću informacija.

Poslije izlaganja Osmana Jablan Bulića prezentovan je primjer dobre prakse korištenja savremenih IT tehnologija u tradicionalnom sektoru poljoprivrede – uzgoju stoke. Učesnici konferencije su se upoznali sa prednostima korištenja informacionih sistema za praćenje uzgoja stoke i kontrolisanja klime na farmi “Arifagić Investment”.

Nakon predstavljenog primjera dobre prakse, IT kompanije “EastCode”, “Elpin”, “AlfaNet Informatika” Prijedor, “INT-WARE Kompjuterski Inženjering”, “MediaPro”, “Satwork”, “InfoSys” su prezentovali svoja softverska rješenja i usluge namijenjene poslovnim subjektima.

Na konferenciji je omogućeno spajanje i neposredna komunikacija MSP-a iz regije Prijedor i Unsko-sanskog kantona koja imaju potrebe za određenim softverskim rješenjima sa jedne strane, i predstavnike IT kompanija, koji nude svoja IT rješenja, sa druge strane.

Kako primjena IT tehnologija u poslovanju sve više postaje faktor konkurentske prednosti koja može da bude odlučujuća za uspješnost poslovanja, Agencija PREDA-PD je započela niz projekata koji se tiču jačanja kreativnih potencijala u ICT tehnologijama, osavremenjavanja obrazovnih procesa u srednjoškolskom sistemu, uspostavljanjem veza sa visokoškolskim obrazovnim institucijama, te razvojem metodologija za istraživanje potreba i analizu stanja. Kako je ovo dugoročan proces Agencija PREDA-PD kroz servise Centra za istraživanje i inovativnost Agencije PREDA-PD kao i projekat “Adria Footouring” radi na izgradnji kapaciteta, kako infrastrukturnih, tako i ljudskih, kako bi stvorila mehanizme za inoviranje kao jednog od najznačajnih faktora promjena i uspjeha.

Na ovaj način Agencija PREDA-PD želi da bude podrška za pokretanja zajedničkih inicijativa MSP-a, javnog sektora i nauke i za pronalaženje sredstava za njihovu implementaciju, odnosno podrška pri umrežavanju, povezivanju I jačanju izvrsnosti u oblasti naučno-istraživačkog rada.

Konferencija je organizovana uz finansijsku podršku USAID kroz projekat Partnerstvo za inovacije i projekta Adria FOOTOURING koji se finansira sredstvima Programa IPA Adriatik CBC Programa.