Održana manifestacija “Dan otvorenih vrata”

U utorak dana 29.05.2018. godine sa početkom u 09:30 časova održana je manifestacija „Dan otvorenih vrata“ u srednjim školama na području grada Prijedora,  a u okviru projekta „Praktična nastava na radnom mjestu II-regija Prijedor“. U okviru manifestacije svoja vrata su otvorila Mašinska škola Prijedor, Elektrotehnička škola Prijedor, Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor i Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor. 

Manifestacija „Otvorena vrata“  je uključivala obilazak navedenih srednjih škola, posjetu školskim kabinetima i demonstraciju vještina i znanja srednjoškolaca, mogućnosti da se učenici informišu o svim specifičnostima, mogućnostima i karakteristikama  odgovarajuće profesije/zanimanja. Kao dio ove aktivnosti zainteresovani budući srednjoškolci su takođe posjetili lokalna preduzeća u kojima učenici u toku školavanja obavljaju praktičnu nastavu.

Manifestacija “Dan otvorenih vrata” se organizuje u okviru projekta “Praktična nastava na radnom mjestu II-regija Prijedor” koji realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, a finanisira Vlade Švajcarske u okviru programa Prilika Plus koji implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća-RARS.