Održana najava pilot ACCELERATOR programa u Prijedoru

Dana 19.09.2018. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, Republička agencija za razvoj MSP u saradnji sa Agencijom PREDA-PD i projektom FORESDA organizovala je info dan kako bi svim zainteresovanima predstavila javni poziv za učešće u akcelarator pilot programu.

Tokom info dana, rukovodilac odjeljenja za strateško planiranje razvoja MSP i preduzetništva u RARS-u, upoznala je prisutne sa detaljima programa i načinom prijave na javni poziv.

Program akceleracije je sasvim novi vid podrške za inovativne početnike u poslu u Republici Srpskoj, koji podrazumjeva dvoipomjesečnu edukaciju i savjetovanje od strane iskusnih predavača iz regiona, te podršku mentoringa koji sve polaznike treba osposobiti da što prije izađu na tržište sa svojim idejama, da ponude svoje proizvode i usluge i da budu osposobljeni za poslovanje.

Najupješnijim polaznicima biće obezbjeđene nagrade u vidu finansijske podrške, studijskih putovanja, te omogućavanja pristupa besplatnom prostoru za rad u okviru Co-Workinga koji će biti uspostavljen u prostorijama Agencije PREDA-PD, te će im pružena administrativna i tehničja podrška pri eventualnom pokretanju biznisa, mogućnost promocije, međunarodnog povezivanja i predstavljanja biznis planova pred potencijalnim investitorima.

Javni poziv za prijavljivanje u pilot program akceleracije je otvoren do 07.10.2018. godine.

 

Akcelerator pilot program provodi se u okviru projekta ACCELERATOR “Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP” u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedor “PREDA-PD” i projektom FORESDA koji podržava razvoj inovacija i konkurentnosti kroz međusektorsku saradnju. Projekte ACCELERATOR i FORESDA sufinansirana Evropska unija iz sredstava ERDF i IPA fondova u okviru Dunavskog Transnacionalnog Programa.