Otvaranje novih prostorija Kreativnog centra Agencije PREDA-PD

Agencija „PREDA-PD“ provodi projekat „Takmičenje u programiranju LEGO robota za srednje škole grada Prijedora”, uz finansijsku podršku kompanije ArcelorMittal Prijedor. U projekat su uključeni profesori i učenici Elektrotehničke i Mašinske škole Prijedor kao i Gimnazije „Sveti Sava“ Prijedor.

Cilj ovoga projekta je osavremenjivanje nastavnog procesa korištenjem novih softverskih i hardverskih alata i motivisanje nastavnika za primjenu novih tehnologija u nastavi. Takođe se učenicima srednjih škola Prijedora pruža mogućnost za punu realizaciju kreativnih, profesionalnih i ličnih potencijala. U tu svrhu koristićemo metodologiju učenja programiranja kroz izradu i programiranje LEGO robota i drugih uređaja kojima se može kompjuterski upravljati.

S obzirom na društvene potrebe za zanimanjima u oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je uz finansijsku podršku kompanije ArcelorMittal Prijedor otvorila Kreativni centar za programiranje i dizajn.U okviru novog, gore pomenutog projekta, između ostalog, planirano je proširenje prostornih kapaciteta Kreativnog centra.

Kreativni centar je neformalni centar za edukaciju i mentorski rad sa nadarenim srednjoškolcima i mladim nezaposlenim licima grada Prijedora u oblasti programiranja i dizajna (PHP/MySQL, Visual Basic, JAVA, Javascript, ASP.NET, ADOBE, Corel i sl).

Broj svršenih učenika i studenata u matematičkim, prirodnim i tehničkim oblastima za svaku društvenu zajednicu predstavlja ljudski resurs koji je nosilac privrednog i ekonomskog sistema, kao i pokretač inovativnih procesa na njegovom unapređenju. Udio ovih znanja i kompetencija je jedan od značajnih evropskih parametara mjerenja uspješnosti i obrazovnog sistema.

U prva 24 mjeseca rada Kreativnog centra realizovano je 5 programa obuke:

  1. HTML, PHP, MySQL, Javascript (14 korisnik)
  2. Programiranje u C jeziku (19 korisnika)
  3. Adobe Illustrator i Adobe InDesigne (15 korisnika)
  4. Napredno programiranje u C,C++ jeziku (10 korisnika)
  5. Sistem administrator (14 korisnika).

Obuke su realizovane u okviru projekta USAID Partnerstvo za inovacije i ADRIA FOOTOURING projekta.

Kako je interesovanje za obukama nadmašilo kapacitete Centra i kako bi zadovoljili tražnju, pokrenuta je II faza – proširenje kapaciteta Kreativnog centra. Cilj proširenja kapaciteta je obezbjeđenje dovoljno velikog prostora kako bi se što većem broju korisnika omogućilo da usvajaju specifična znanja vezana za programiranje i dizajn.

Svečano otvaranje je uvodna manifestacija za prvo takmičenje u programiranju LEGO robota na području Grada Prijedora.