Po prvi put programiranje robota u Prijedoru

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ uz finansijsku podršku kompanije ArcelorMittal Prijedor implementira projekat „Takmičenje u programiranju LEGO robota za srednje škole grada Prijedora“

Cilj ovoga projekta je osavremenjivanje nastavnog procesa korištenjem novih softverskih i hardverskih alata i motivisanje nastavnika za primjenu novih tehnologija u nastavi. Takođe se učenicima srednjih škola Prijedora pruža mogućnost za punu realizaciju kreativnih, profesionalnih i ličnih potencijala. U tu svrhu koristiće se metodologiju učenja programiranja kroz izradu i programiranje LEGO robota i drugih uređaja kojima se može kompjuterski upravljati.

U projekat su uključeni profesori informatike i učenici Elektrotehničke i Mašinske škole Prijedor, i Gimnazije „Sveti Sava“ Prijedor.

Svakoj školi učesnici u projektu biće obezbjeđen LEGO MINDSTORMS Education EV3 paket koji sadrži:

 • LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Software Site License
 • EV3 Design Engineering Projects
 • Transformer 10V DC
 • 45544 LME EV3 Core Set V46-Commodity Code:95030035 Country Of Origin: ID
 • LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set za nadogradnju

Nastavni plan sastoji se iz tri glavna dijela sa pet dizajn projekata po sekciji, što čini ukupno 15 projekata:

 • Make it Move (Pokreni ga): Pred učenike se postavlja izazov da dizajniraju, izgrade i programiraju robote koji se kreću koristeći motore sa rotacionim senzorima.
 • Make it Smarter (Učini ga pametnijim): Pred učenike se postavlja izazov da dodaju senzore svojim robotima kako bi kontrolisali ponašanje, i mjerili, grafički prikazali i analizirali podatke dobivene od senzora.
 • Make a System (Izgradi sistem): Pred učenike se stavlja izazov da dizajniraju, izgrade i programiraju robotičke sisteme napravljene od podsistema.

U prvoj fazi realizacije projekta predviđeno je povezivanje sa edukatorima i srednjom Politehničkom školom u Kragujevcu koja je već organizovala ovakvo takmičenje, te će se realizovati program obuke za profesore izabranih škola.

Cilj obuke je korištenje programskog paketa za jednostavno i efikasno programiranje i testiranje softvera za robote, kao i njegova konkretna primjena na robotima u elektrotehnici i mašinstvu. Tematika kursa je vezana za praktičnu primjenu vizuelnog programiranja na programiranje LEGO robota kako u realnom okruženju tako i u simuliranom okruženju.

Predviđeno trajanje online nastave je 6 nedelja. Sadržaji online dijela kursa podjeljeni su na slijedeće teme:

 1. Uvod u robotiku
 2. Osnove elektronike (senzori, motori, …)
 3. LEGO NHT robot – hardver i softver
 4. Radno okruženje LEGO softver
 5. Osnove MRS –a.
 6. Izbor (Simiulirano okruženje ili Napredno programiranje LEGO robota).

Na kraju projekta će biti organizovalo pilot takmičenje u programiranju robota srednjih škola grada Prijedora u programiranju LEGO robota.

Ukupna vrijednost donacije kompanije ArcelorMittal Prijedor za ovaj projekat je 12.000 KM.