Počela obuka iz poslovnog planiranja u okviru projekta „Podsticaj samozapošljavanju“

Osmu godinu za redom Grad Prijedor podstice preduzetnicke ideje i daje podršku pokretanju novih biznisa dodjelom bespovratnih sredstava zainteresovanim licima. Budžetom grada Prijedora za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM za realizaciju projekta “Podsticaj samozapošljavanju” i projektu „Podrška ženskom preduzetništvu“ u iznosu od 8.500.00 KM.

Nakon objavljenog javnog poziva, od 59 podnesenih zahtjeva, komisija je dala preporuku da 36 kandidata pohada obuku iz poslovnog planiranja i vodenja biznisa, kako bi sa poslovnim planom mogli da podnesu zahtjev za dodjelu granta.

Kandidatima se obratila g-da Zinajda Hošic, Nacelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Grada Prijedora u cilju pojašnjavanja odredenih detalja u vezi sa ugovorom o dodjeli sredstava. Kandidatima je bio uprilicen razgovor i sa predstavnicima Poreske uprave RS, o pitanjima fiskalizacije, poreza i obaveza koji “cekaju” preduzetnika.

Prema Javnom pozivu predvideno je da kandidati nakon obuke iz poslovnog planiranja i vodenja biznisa, izrade vlastiti biznis plan. Nakon završene obuke izvršice se selekcija kandidata kojima ce se dodjeliti novcana sredstva, te upoznati sa obavezama i pravima po osnovu Ugovora, koji ce potpisati sa Gradom Prijedorom.