Počele obuke iz poslovnog planiranja

Kao i prethodnih godina, Grad Prijedor podstiče preduzetničke ideje i daje podršku pokretanju novih biznisa dodjelom bespovratnih sredstava zainteresovanim licima. Tako su i ove godine planirana novčana sredstva za realizaciju projekta „Podsticaj samozapošljavanju“, a od čega su planirana sredstva po jednom korisniku u iznosima od 3.000,00 – 5.000,00 KM. Nakon objavljenoj javnog poziva, od 25 podnesenih zahtjeva, komisija je dala preporuku za 21-og kandidata da pohađaju obuku iz poslovnog planiranja i vođenja biznisa, kako bi sa poslovnim planom mogli da direktno apliciraju za dodjelu granta. Prema projektu obuke iz poslovnog planiranja biće održane za potencijalne korisnike podsticajnih sredstava u periodu 21.-25.oktobra 2013.godine.

Cilj organizacije obuka je povećanje nivoa znanja potencijalnih preduzetnika iz poslovnog planiranja. Na taj način, povećava se i mogućnost kvalitetnije izrade poslovnog plana. Obuke će održali predstavnici Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.  Kandidatima se obratila i g-đa Zinajda Hošić, Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu u cilju pojašnjavanja određenih detalja u vezi sa ugovorom o dodjeli sredstava. Prema Javnom pozivu predviđeno je da kandidati nakon obuke iz poslovnog planiranja i vođenja biznisa, izrade po biznis plan. Na osnovu podnesenih poslovnih planova izvršiće se selekcija kandidata kojima će se dodjeliti novčana sredstva, te upoznati sa obavezama i pravima po osnovu Ugovora, koji će potpisati sa Gradom Prijedorom.