Početak kursa „Programiranje u C/C++ jeziku“

Juče je u prostorijama Agencije „PREDA-PD“ počeo napredni kurs „Programiranje u C/C++ jeziku“. Kurs se organizuje u okviru redovnih aktivnosti Kreativnog centra u saradnji sa projektom Partnerstvo  zainovacije – PI  koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Namjenjen je nezaposlenim lica grada Prijedora u cilju usavršavanja njihovih vještina u oblasti IKT i konkurentnosti na tržištu rada. U prethodnom periodu je izvršena selekcija lica koja bi pohađala kurs, na osnovu prethodno objavljenog poziva i od 21-og kandidata, njih 12 se kvalifikovalo za pohađanje kursa.

Kurs ima za cilj da pruži polaznicima sveobuhvatnu studiju o programskom jeziku C/C++. Predavanja ističu prednosti C/C++ jezika koji pruža programerima pisanje koda koji je univerzalan, efikasan, lak za održavanje i prenosiv na različite platforme, te koji uz dodatak objektnog načina programiranja postaje dio svih modernih programskih jezika. Kurs će se realizovati u naredna dva mjeseca u ukupnom trajanju od 60 časova u prostorijama Agencije “PREDA-PD” – Poslovni centar Prijedor.