Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača

grad Prijedor, javni poziv, podsticaj, sredstvaNa osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 89. Statuta Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj 12/17), Odluke o usvajanju Budžeta za 2018. godinu (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 14/17), Odluke o davanju saglasnosti na realizaciju Programa “Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača”, broj 02-40-360/18, od 22.02.2018. godine (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj 05/18), gradonačelnik Prijedora, r a s p i s u j e

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava po Programu “Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača”

 

1. OPIS PROGRAMA

Program ima za cilj pružiti podršku poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji su izvršili ulaganja u kupovinu nove opreme za navodnjavanje i/ili izvršili radove, neophodne ua uspostavljanje sistema za navodnjavanje u vočarskoj, ratarskoj, povrtlarskoj ili plasteničkoj proizvodnji, u toku 2018. godine.

Programom se omogućava dodjela sredstava, u visini od 40%, od ukupno uloženih sredstava u nabavku opreme za navodnjavanje i izvršenih radova, koja ne mogu biti veća od 4.000,00 KM po jednom korisniku.

Ciljna grupa Programa su proizvođači koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnjuu na teritoriji grada Prijedora, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva.

 

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Uslovi koje proizvođači, učesnici Programa, trebaju ispunjavati su:

 1. Da obavljaju voćarsku, povrtlarsku ili plasteničku proizvodnju na teritoriji grada Prijedora;
 2. Da su, u 2018. godini, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva;
 3. Da su u toku 2018. godine izvršili kupovinu i postavljanje nove opreme za navodnjavanje i/ili izvršili radove, neophodne za uspostavljanje sistema za navodnjavanje;
 4. Da su u toku 2018. godine izvršili kupovinu nove opreme za navodnjavanje, i to:
  • U oblasti voćarske proizvodnje, za zasade:
   • orasa, lješnjika, šljive, kruške, jabuke i višnje – na minimalnoj površini od 0,3 ha;
   • vinove loze, maline, jagode, kupine, aronije i borovnice – na minimalnoj površini od 0,1 ha;
  • U oblasti ratarske proizvodnje:
   • za sve vrste žitarica – na minimalnoj površini od 1 ha;
  • U oblasti proizvodnje povrća na otvorenom:
   • za sve vrste povrća – na minimalnoj površini od 0,2 ha;
  • U oblasti proizvodnje povrća u zatvorenom prostoru:
   • za plasteničku proizvodnju – na minimalnoj površini od 100 m2
 5. Da su u toku 2018. godine izvršili radove, neophodne za uspostavljanje sistema za navodnjavanje u voćarskoj i ratarskoj proizvodnji i proizvodnji povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru, u skladu sa gore navedenim minimalnim površinama po ovom Programu, što podrazumjeva:
  • bušenje bunara;
  • izgradnju bunara;
  • izgradnju bazena;
  • izgradnju dovodnih ili odvodnih kanala površinskih i podzemnih voda, sa poljoprivrednih parcela.

3. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju, neophodnu, za ispunjavanje uslova sačinjavaju:

 • Prijava na Javni poziv;
 • Potvrda o registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz 2018. godine;
 • Račun ili ovjerena kopija računa, sa fiskalnim računom, izdani na ime kupca/podnosioca prijave o kupljenoj opremi za navodnjavanje i/ili izvršenim radovima;

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Krajnji rok za podnošenje prijava za učešće u programu je 31.07.2018. godine.

Obrazac prijave je dostupan na Info pultu Grada Prijedora i web stranici Grada Prijedora.

Uz prijavu se prilaže i dokumentacija propisana Javnim pozivom, kao i dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 2,00 KM.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

5. OSTALE NAPOMENE

Javni poziv se objavljuje u nedjeljniku “Kozarski vjesnik”, na oglasnoj tabli Odjeljenja za privredu i poljoprivredu, te Internet stranici Grada Prijedora.

Za dodatne informacije potencijalni korisnici se mogu obratiti Gradskoj upravi Prijedor (kancelarija broj 16 i 19 ili na brojeve telefona : 052/211-400, 245-143, 245-194).

 

Broj: 02-111-360/18

Datum: 14.03.2018. godine

Gradonačelnik

Milenko Đaković