Pomoć stručnom obrazovanju

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je u saranji sa Elektrotehničkom i Mašinskom školom iz Prijedora organizovala „Otvorene dane škola“, sa ciljem upoznavanja učenika devetih razreda osnovnih škola, roditelja i svih ostalih zainteresovaniih, sa stručnim profilima pomenutih škola.

Pomenutu manifestaciju, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je iskoristila da predstavi svoje tekuće i buduće aktivnosti vezane za unapređenje obrazovnog sistema na području grada Prijedora. Aktivnosti se odnose na opremanje kabineta za izvođenje praktične nastave u školama sa ciljem poboljšanja kvaliteta izvođenja praktične nastave i unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja.

Trenutno Agencija PREDA-PD realizuje četiri projekta usmjerena na stručno obrazovanje i osposobljavanje učenika i nastavnog osoblja i odraslih u vrijednosti od 305.000 KM. Oprema dva kabineta za automatsku regulaciju Elektrotehničke škole vrijedna 30.000 KM, koja zajednički doniraju ArcelorMittal Fondacija Prijedor i kompanija “Simens”, te kabinete za stručno obrazovanje i osposobljavanje odraslih u Mašinskoj i Poljoprivredno prehrambenoj školi koje finansira Evropska unija sa 230.000 KM.

Agencija također oprema i kabinet Mašinske škole za korištenje i primjenu softvera za 3D modeliranje koji finansira USAID sa 30.000 KM, te nabavlja i 3D printer koji također finansira USAID u iznosu od 15.000 KM.