Posjeta holandskih eksperata

U organizaciji Agencije PREDA, 21.06.2017, sa Gradonačelnikom grada Prijedora susreli su se holandski stručnjaci iz oblasti civilne zaštite g-din Martin Evers (zamjenik komadanta za urbane potrage i spasavanje Kraljevine Holandije) i g-din Nico Van Os (projektni sluzbenik Sigurnosnog regiona Juzna Holandija-Jug).

U okviru iste posjete, organizovan je susret i sa menadžmentom Republičke uprave Civilne zaštite RS.

Cilj pomenutih sastanaka je bio razvoj buduće saradnje i zajedničko učesce u projektima. U narednom period, radiće se konkretnije na realizaciji partnerstva.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta CRISMAS. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji se finansira kroz Mehanizam civilne zaštite EU. Cilj projekta je razvoj uspostavljanje mreze javnih sluzbenika koji ce djelovati u procesu procjene I upravljanja rizicima.