Posjeta sajmu SICAM 2013

Predstavnici  Agencije „PREDA-PD“ i Udruženja drvoprerađivača i proizvođača namještaja DRVO-PD su prisustovali međunarodnom sajmu komponenti za namještaj SICAM/2013 održanom u talijanskom gradu Pordenone.  Posjeta je upriličena u okviru projekta  „Klasteri znanja, inovacija i dizajna u drvnom sektoru JIE- ID Wood“ koji je finasiran u okviru Programa za Jugoistočnu Evropu 2007-2013.

Tom prilikom predstavnici Agencije su  kratkom prezentacijom predstavili misiju, ciljeve i glavne aktivnosti  Agencije u oblasti  podrške MSP-u, svoju saradnju sa Udruženjem  DRVO- PD  i očekivanja od projekta „ID Wood“. Uz podršku i koordinaciju  Agencije PREDA-PD i Udruženja DRVO-PD, sajam su posjetile i tri lokalna preduzeća iz oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja i ostvarili inicijalne kontakte za potencijalnim poslovnim partnerima.