Potpisan memorandum o razumjevanju

U srijedu 14.05.2014. godine u amfiteatru Visoke škole za ekonomiju i informatiku u Prijedoru organizovano je potpisivanje Memoranduma o razumjevanju između Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA- PD“ i Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor. Potpisivanje ovog memoranduma ima za cilj uspostavljanje efikasnije saradnje između institucija nosilaca znanja i drvoprerađivačke industrije.

Navedena aktivnost podržana projektom ID:WOOD “Interesno povezivanje, inovacije i dizajn u drvnom sektoru jugoistočne Evrope” koji provodi Agencija PREDA-PD u saradnji sa Klasterom „DRVO-PD“ i sa partnerima iz 9 zemalja : 6 članica EU (Austrija,Bugarska, Mađarska, Italija, Rumunija, Slovenija) te 3 partnera van EU (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija).

Projekat ID:WOOD, u kojem  Agencija učestvuje od jula 2013.godine do septembra 2014.godine, ima za opšti cilj podsticanje inovacija i konkurentnosti malog i srednjeg preduzetništva u sektoru drvne industrije na području jugoistočne Evrope prenosom tehničkog i organizacijskog know-how-a, omogućavajući time lokalnu organizaciju podrške (drvni klasteri, drvni tehnološki centri i regionalne razvojne agencije) za rješavanje strukturnih deficita malih i srednjih poduzeća i povećanje inovacionih potencijala proizvodnog sektora.

Za ovaj događaj saradnje upriličeno je predstavljanje još jednog EU projekta „Koalicija za jači glas male privrede“ koji provodi Udruženje drvoprerađivača „DRVO-PD“ iz Prijedora u saradnji sa Agencijom „PREDA-PD“ i u zajedničkoj  implementaciji sa Udruženjem za poduzetništvo i posao LiNK iz  Mostara, Nezavisnim birom za razvoj – NBR iz Gradačca, Udrugom poduzetnika i poslodavaca – UPIP iz Žepča, Centarom  za promociju lokalnog razvoja – PLOD iz Bihaća  i COSPE-om iz Italije.

Sveukupni cilj projekta je djelovanjem mreže OCD ubrzati reforme za kreiranje dobrog poslovnog okruženja u skladu sa EU aktom za mala i srednja poduzeća (Small Business Act). Projekt finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2012).