Potpisan Sporazum o pristupanju BiH programu Kreativna Evropa

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazuma o pristupanju programu Kreativna Evropa. Sporazum je u ime države BiH potpisao šef Misije BiH pri EU, ambasador Igor Davidović.  Ukupna finansijska sredstva koja je EU izdvojila za finansiranje projekata kroz ovaj program iznose oko 1,5 milijardi eura. Kroz finansiranje projekata iz sredstava programa Kreativna Evropa omogućiti će se razvoj kulturnih i kreativnih industrija u svim zemljama koje učestvuju u programu.

Više o programu http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm