Potpisan Sporazum o saradnji sa Kancelarijom Privredne komore u Prijedoru sa ciljem promovisanja i podsticanja inovacija kod MSP-a

U okviru projekta „Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD“ potpisan je Sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom RS, Kancelarija Prijedor Cilj ovoga sporazuma je unapređenje ukupne poslovne saradnje i stvaranje održivih mehanizama za pružanje podrške MSP-ima i promovisanje i podsticanje inovacija i investicija kod malih i srednjih preduzeća.

Projekat „Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD“ je finansiran u okviru projekta CREDO Krajina , koji finansira Švedska, a implementira ga Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle.