Poziv na prezentaciju Javnih poziva za korištenje sredstava sa ciljem pružanja podrške pri zapošljavanju i samozapošljavanju

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske i JU Zavod za zapošljavanje RS su raspisali tri Javna poziva za korištenje sredstava sa ciljem pružanja podrške pri zapošljavanju i samozapošljavanju kroz projekte:

  • Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske u 2015. godini
  • Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske u 2015. godini “Zajedno do posla”
  • Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti

Za ove projekte predviđeno je 9.520.000 KM za zapošljavanje 3.225 lica.

Imajući u vidu značaj ovih poziva kao prilike za zapošljavanje i samozapošljavanje, Agencija PREDA-PD u saradnji sa JU Zavod za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor organizuje prezentaciju objavljenih Javnih poziva.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 14.05.2015. godine u 12 časova u sali Zavoda za izgradnju grada Prijedora (adresa Miloša Obrenovića 18c – preko puta Gradske tržnice). Prezentaciju će održati predstavnici JU Zavod za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor i Agencije PREDA-PD.

Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju prezentaciji navedenih Javnih poziva.

Glavni fokus prezentacije ovih Javnih poziva je informisanje o dostupnim sredstvima sa ciljem pružanja podrške pri zapošljavanju i samozapošljavanju i upoznavanje sa osnovnim elementima objavljenih javnih poziva.

PROGRAM PREZENTACIJE

11:50 Izjava za medije                       g-din Marko Pavić, Gradonačelnik grada Prijedora
12:00 – 12:10 Uvodno obraćanje               g-din Marko Pavić, Gradonačelnik grada Prijedora
12:10 – 12:30 Prezentacija Projekta podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske u 2015.god

Nela Lazić, Zavod za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor

12:30 – 12:50 Prezentacija Projekta podrške zapošljavanju i samozapošljvanju djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske u 2015. godini “Zajedno do posla”

Nela Lazić, Zavod za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor

12:50 – 13:10

Prezentacija Projekta podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti

Nela Lazić, Zavod za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor