Poziv na radionicu: Digitalni marketing u sektoru metaloprerade

Poziv za iskazivanje interesa za učešće u natječaju za dodjelu bespovratnih sredstavapreda

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Vas poziva da učestvujete na dvodnevnim obukama iz “Digitanog marketinga u sektoru metaloprerade”. Obuka će se održati u periodu od 12 -13.09.2018. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor.

Obuke se realizuje u okviru projekta “Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti”,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora.

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta/kadrova razvojnog partnerstva i drugih predstavnika sektora. Kroz obuku, lokalni kadrovi će se osposobiti da samostalno kreiraju i upravljaju sadržajima i alatima digitalnog marketinga:

 • prisustvo Vašeg brenda na Internetu,
 • šta je digitalni marketing i značaj digitalnog marketinga,
 • grane digitalnog marketinga i osnovna pravila,
 • istraživanje, profili kupaca i analiza,
 • komunikacija, načini komunikacije i alati,
 • platforme (pretraživači, društvene mreže, specijalizovani sajtovi…),
 • osnovne postavke, taktike i alati za digitalni marketing,
 • online prodaja

Na osnovu rezultata treninga izabrani ekspert u saradnji sa Agencijom PREDA će raditi  sa izabranom osobom iz same firme, koja će nastaviti održavati uspostavljene alate.

Nakon završenog mentoringa za svaku od firmi treba da izadje po jedan alat za kreiranje i upravljanje digitalnim sadržajima.

Osnovni uslovi za učešće u na treningu:

 • Privredno društvo mora biti registrovano na područuju grada Prijedora
 • Osnovna djelatnost privrednog društva obavlja u sektoru metaloprerade (šifra djelatnosti 24 – Proizvodnja osnovnih metala; 25 – Proizvodnja montažnih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme; 27 – Proizvodnja električne opreme; 28 – Proizvodnja mašina i opreme; 29- Proizvodnja motornih vozila, prikolica i polu-prikolica; 33 – Prepravka i instalacija mašina i opreme);
 • Pripadati kategoriji MSP (kategorija MSP definisana u skladu sa preporukama EU 2003/3615 Službeni glasnik EU L123/36 iz 2003).

Agenda

 

Dan 1

 

15:45 – Registracija

16:00 – Početak / Prvi dio

 • Prisustvo Vašeg brenda na internetu
 • Šta je digitalni marketing i značaj digitalnog marketinga
 • Grane digitalnog marketinga i osnovna pravila

17:00 – Pauza 15 min

17:15 – Drugi dio

 • Komunikacija, načini komunikacije i alati
 • Platforme (pretraživači, društvene mreže, specijalizovani sajtovi…)

19:15 – Pauza 15 min

19:30 – Treći dio

 • Osnovne postavke, taktike i alati za digitalni marketing
 • Online prodaja

20:30 – Završetak dana 1.

 

Dan 2

 

15:45 – Registracija

16:00 – Početak / Prvi dio

 • Interaktivni rad sa polaznicima na njihovim konkretnim primjerima

redoslijedom dana 1.

17:00 – Pauza 15 min

17:15 – Drugi dio

 • Interaktivni rad sa polaznicima na njihovim konkretnim primjerima redoslijedom dana 1.

19:15 – Pauza 15 min

19:30 – Treći dio

 • Interaktivni rad sa polaznicima na njihovim konkretnim primjerima

redoslijedom dana 1.

20:30 – Završetak dana 2.

 

Prijava na obuku je obavezna zbog ograničenog broja učesnika.  Prijave se podnose od dana objavljivanja ovog poziva, odnosno od 25.08.2018. godine do 10.09.2018. godine.  Prijava mora da sadrži naziv firme, ime i prezime učesnika obuka i pozicija na kojoj radi u firmi. Prijave slati na email sasa.karalic@preda.rs.ba

Obuka je predviđena za 10-15 učesnika koji zadovoljavaju uslove. Agencija PREDA zadržava pravo da u slučaju veće zainteresovanosti vrši izbor polaznika obuke na osnovu sljedećih parametara:

– Broja radnika

– Potrebe za alatima digtalnog marketinga

– Orjentacije prema izvozu

– Motivacije za realizaciju drugih aktivnosti u okviru projekta

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih  tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Ukupna vrijednost projekta je 182.285,92 KM od kojih 144.919,69 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

 

Kontakt osoba za ovu obuku u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je Saša Karalić, Saradnik na projektima. Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  sasa.karalic@preda.rs.ba  .