Praktična nastava u prijedorskim preduzećima

U utorak 02.06.2015. održan je sastanak između vlasnika preduzeća (članova Klastera DRVO-PD), učenika i profesora  Mašinske škole iz Prijedora. Tema sastanka je bila razmjena iskustava i praksi u organizaciji praktične nastave  za učеnike koji pohađaju smjеr tеhničar za obradu drvеta, a praktičnu nastavu obavljaju u preduzećima  „Javor“ d.o.o., “Grossist” d.o.o. , “Prozori Potkozaje” d.o.o, “Gavranović” d.o.o.,  “Nova Marko Di” d.o.o., “Masterwood” d.o.o. i SZR“Stolarija Vujčić”. Svi vlasnici preduzeća su izrazili veliko zadovoljstvo sa učenicima koji redovno dolaze na praksu. Oni su istakli, da je ovo mali iskorak u školovanju stručnog kadra za oblast drvoprerade, te da se treba nastaviti sa aktivnostima i inicijativama da učenici više vremena provedu u proizvodnji. Takođe su i učenici istakli pozitivna iskustva obavljajući stručnu praksu u prijedorskim preduzećima, te izrazili zainteresovanost da više sati provedu radeći u proizvodnji i u terminima koji nisu planirani školskim planom i programom (npr za vrijeme raspusta).

Zaključeno je da je praktična nastava postigla očekivane rezultate, te da će se i u novoj školskoj godini podržati nastavak saradnje prijedorskih privrednika sa stručnim školama u Prijedoru. (Izvor: www.drvo-pd.com).