Praktična nastava u prijedorskim preduzećima, COTON II

Agencija “PREDA-PD” provodi projekat ” Praktična nastava na radnom mjestu” uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske, kojim je planirano jačanje kapaciteta srednjih stručnih škola za izvođenje praktične nastave kako u školi, tako i organizovanje praktične nastave u prijedorskim preduzećima.

U cilju pokretanja inicijative za uvođenje prakse za četvrogodišnja zanimanja, organizovano je potpisivanje sporazuma sa zaintresovanim preduzećima. Tako je u srijedu 01.02.2017.godine, Elektrotehnička škola dobila dva okvirna sporazuma sa privrednicima u cilju uspostavljanja saradnje za organizaciju stručne prakse za budući smjer tehničara mehatronike, koji se planira upisati u 2017/2018 školskoj godini. Nakon toga, 03.02.2017. godine, Mašinska škola je sklopila ugovore sa 8 preduzeća drvoprerađivačke djelatnosti iz Prijedora, za izvođenje stručne prakse za smjer tehničara za obradu drveta.