Predstavljen projekat ”Kreiranje smjernica populacione politike grada Prijedora”

Agencija PREDA je 24.12.2015. godine organizovala press konferenciju na kojoj je predstavljen projekat ”Kreiranje smjernica populacione politike grada Prijedora”. Projekat je je kreirala Agencija PREDA-PD, u ime Grada Prijedora, dok je finansijsku podrušku od 13.000 KM obezbijedila Arcelor Mittal Fondacija.

Demografske činjenice i posljedice demografskih kretanja, kako one koje se već danas uočavaju, tako i one sa kojima će se grad Prijedor suočiti u budućnosti, ne dozvoljavaju ravnodušnost institucija koje pružaju pomoć i podršku porodici. Takođe, od izuzetne je važnosti postojanje efikasanog mehanizma za provođenje smjernica populacione politike, odnosno kreirati mrežu institucija na lokalnom nivou koje pružaju  pomoć i podršku porodicama kroz postojeće i nove usluge i servise.

Uzimajući u obzir trenutnu situaciju na području grada Prijedora koju karakteriše negativan prirodni priraštaj, ovim projektom će se stvoriti osnovni preduslovi za kreiranje i provođenje smjernica populacione politike na lokalnom nivou, koje će dugoročno posmatrano, dovesti do „zamjene generacija“ i smanjenja depopulacije stanovništva.

Projekat implementira Agencija PREDA i Omladinski savjet grada Prijedora uz aktivno učešće predstavnika Grada, Zavoda za zapošljavanje, filijala Prijedor, JZU Opšte Bolnice „Mladen Stojanović“, JZU Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Centra javne bezbjednosti Prijedor, NVO „Roda“ i drugih relevantnih institucija i organizacija koje iskažu interes.

 Ukupna vrijednost projekta iznosi 19.234,51 KM i implementiraće se u narednih jedanaest mjeseci.