Predstavljene smjernice za razvoj drvoprerade prijedorske regije

U petak, 31. januara 2014. godine, u prostorijama Agencije „PREDA-PD“ (Poslovni centar Prijedora), održana je prezentacija radne verzije dokumenta „Smjernice za razvoj drvoprerade prijedorske regije“. Prezentacija je pripremljena za predstavnike lokalnih institucija i organizacija, prvenstveno lokalne uprave, šumskog gazdinstva i Klastera „DRVO-PD“, a u cilju definisanja finalne verzije dokumenta koja će se uputiti resornim ministarstvima i institucijama u Republici Srpskoj. Dokument će imati i strateški značaj za Klaster „DRVO-PD“ jer će u mnogome odrediti i smjer aktivnosti Klastera u narednih nekoliko godina.

U periodu od avgusta do novembra 2013. godine, Agencija je u saradnji sa Klasterom drvne industrije i industrije namještaja „DRVO-PD“ provela istraživanje (anketiranje) subjekata aktivnih u sektoru. Istraživanje je provedeno u skladu sa projektnom metodologijom i u njemu su aktivno učestvovali i međunarodni eksperti za oblasti pilanske industrije, industrije namještaja, industrije građevinskih proizvoda od drveta i klastere u drvopreradi, koji su u ovom periodu u 3 navrata posjećivali lokalna preduzeća i ostale subjekte aktivne u sektoru. Na osnovu analize prikupljenih podataka i prijedloga međunarodnih eksperata, pripremljena je radna verzija dokumenta „Smjernice za razvoj drvoprerade prijedorske regije“, koja je bila i glavni povod za organizaciju ovog događaja.

 Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj Zenice „ZEDA“ i mrežom organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope, radi na provođenju projekta “ID:WOOD” (Umrežavanje znanja, inovacija i dizajna u drvopreradi jugoistočne Evrope, eng. Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector). Priprema navedenog dokumenta je jedna od ključnih aktivnosti projekta. Više informacija o samom projektu je dostupno na zvaničnoj stranici projekta www.idwood.eu

luxmedia 18-Z36C