Predstavljeni podsticaji za zapošljavanje i samozapošljavanje

Agencija PREDA-PD u saradnji sa JU Zavod za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor je 14.05.2015. godine organizovala prezentaciju Javnih poziva za korištenje sredstava sa ciljem pružanja podrške pri zapošljavanju i samozapošljavanju. Pozive su objavili Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske i JU Zavod za zapošljavanje RS, kroz projekte:

  • Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske u 2015. godini
  • Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske u 2015. godini “Zajedno do posla”
  • Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti

Za ove projekte predviđeno je 9.520.000 KM za zapošljavanje 3.225 lica.

Glavni fokus prezentacije ovih Javnih poziva je bio informisanje poslovnog sektora o dostupnim sredstvima sa ciljem pružanja podrške pri zapošljavanju i samozapošljavanju i upoznavanje sa osnovnim elementima objavljenih javnih poziva.

Više informacija o objavljenim javnim pozivima možete pronaći na www.innovation.predaprijedor.com i www.ww.zzrs.org