Predstavnice Agencije PREDA-PD na Trećem transnacionalnom sastanku projekta SMILE

U periodu od 15. do 16. oktobra 2018. godine, predstavnice Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Bojana Vejin i Vedrana Jerkić, a ujedno i članovi projektnog tima projekta „Poboljšanje mobilnosti u prenaseljenim urbanim područjima Adrion regije – SMILE“ su učestvovale na Trećem transnacionalnom sastanku projekta SMILE koji se održao u Raguzi, Italija.

U okviru prvog dana sastanka, održane su prezentacije u okviru radnog paketa 1 – Projekat menadžmenta vezano za opštu situaciju projekta, administrativno-finansijska pitanja i menadžment kvaliteta. Nakon navedenih prezentacija, svaki partner je imao 3 minute prezentacije trenutnog stanja, postignuća, potrošnja i poteškoće.

Drugi dan sastanka je vezan za radne pakete 2 i 3 – Izrada scenarija mobilnosti i elaboracija transnacionalnog akcionog plana i Razrada transnacionalnog Plana urbane održive mobilnosti za urbana i međugradska područja Jadransko-jonske regije. Silvio Nocera, sa Univerziteta IUAV Venecija koji je kordinator radnog paketa 2, je predstavio rezultate koje su partneri prikupili u prethodnom periodu na osnovu Zajedničkog transnacionalnog šablona i dao objašnjena daljih koraka. U drugom dijelu sastanka Alesandro Karolo, ispred  Konzorcijuma Opštine Raguza koja je kordinator radnog paketa 3, prezentovao je aktivnosti koje su vezane za navedeni radni paket gdje su ostali partneri imali priliku da postave pitanja ukoliko imaju nejasnoća kada je u pitanju implementacija ovog radnog paketa.

U toku drugog dana sastanka održan je i sastanak Upravog odbora projekta gdje su partneri dogovorili radni plan za naredni period implementacije projekta, naredni sastanak partnera i Upravog odbora projekta i definisanje lokacije zadnjeg sastanka partnera na projektu SMILE.